" /> KaosServices | VolksBlog | KaosProjects

KaosServices

Kunstinitiatieven

Info over Kunstinitiatieven binnen het voormalige VKG.Meer info...

Doorgeefdraaiboek


In het gebouw waar De Volkskrant ruim veertig jaar huisde, is sinds 1 juni 2007 een broedplaats gevestigd. Woningbouwcorporatie Het Oosten is eigenaar, Urban Resort de initiatiefnemer en hoofdhuurder. Circa 235 kunstenaars, ondernemers en sociale initiatieven hebben een betaalbare werkruimte in het Volkskrantgebouw gevonden.

Cosmic Mania 2007 - event is initiatief van Elena Kravtchenko van het Russisch Cultureel Centrum Amsterdam.
Meer info...

Onderzoeken


Het lijkt er medio september 2007 op dat het ons gaat lukken in het Volkskrantgebouw. Zowel in de materiele sfeer als in de sociale sfeer creëert Urban Resort in samenwerking met KaosProjects Amsterdam randvoorwaarden, belemmeringen en sturing. Die zijn tezamen kennelijk veelbelovend voor mensen die in een creatieve productiesfeer willen werken en leven, ze trekken hen aan om in het Volkskrantgebouw werkruimte te huren en ze bieden hen (hopelijk) werkelijk ruimte voor creatieve productie.

Wijzelf (de mensen in het Volkskrantgebouw) en onze buitenwereld willen wel weten hoe we dat doen: een context/gebouwsfeer creëren waarin creatieve productie gedijt.

We willen dat weten om al doende bewust te zijn, om verhalen uit te wisselen met anderen die al doende bewust zijn, en om de kennis te laten toenemen. We willen weten, we willen kennis produceren, kennis waar ook een deel van belanghebbenden om ons heel (broedplaatsen Amsterdam, vastgoedsector) graag haar voordeel mee zou doen. Dat vraagt dus om het doen van onderzoek.
Meer info...

Pink Sesam Open U


Vanmiddag om kwart over 3 deze vrijdag, ging de laatste internet poort dicht, midden in het werk. Enkele bewoners van het urban resort Volkskrant kwamen ontdaan en boos naar me toe. Jonge mensen werken hard, ook in het weekend. Zij maken intensief gebruik van het internet. Zij kunnen nu hun geld niet verdienen.
Meer info...

Pink en Doelstelling

Beste mensen,

Wij zijn de rechtmatige opvolgers van de Volkskrant in het gebouw aan de Wibautstraat 150. Dit pand is ons door het Oosten verhuurd met al wat daarin opgenomen is, inclusief gas, water, electriciteit en internet. Urban Resort verhuurt deze ruimte met voorzieningen aan een paar honderd ondernemende mensen in de kunst, cultuur en sociaal maatschappelijke bijdragen. Wij zijn doende om met de toeleveranciers van gas, water, electriciteit en internet te zorgen voor kontinuiteit.
Meer info...

Behouden van ononderbroken datastromen


Stichting Urban Resort is sinds 10 juni officieel huurder van het voormalig Volkskrant pand, Wibautstraat 150. Dit pand is eigendom van Woningbouwvereniging Het Oosten, inclusief alle installaties, Het Oosten verhuurt dit pand de komende vijf jaar aan Urban Resort, inclusief de functionerende installaties die gas, water, elektriciteit en internet leveren. Urban Resort verhuurt deze ruimte, met voorzieningen, aan een paar honderd ondernemende mensen die kunst, cultuur en sociaal maatschappelijk bijdragen. Wij zijn doende om met de toeleveranciers van gas, water, elektriciteit en internet te zorgen voor continuiteit. Meer info...

AKA-stagiaires

Beste Baas,

Vorige week donderdag spraken wij elkaar omtrent de mogelijke bijdrage van ROCvA deelnemers aan de ontwikkeling van het Volkskrant gebouw.
Na enig heen en weer verkennen constateerden we dat AKA-deelnemers aantrekkelijk zijn voor toezicht taken, baliewerk, ondersteuning, administratie, ed. Uitdrukkelijk moeten wij de term ‘beveiliging’ vermijden.
Meer info...

Netwerkbijeenkomst: inventarisatie knelpunten Broedplaatsen


Beste mensen uit broedplaatsen, vrijplaatsen en atelierpanden,

Tijdens de netwerkborrel van 31 mei jongstleden kwam naar voren dat de meeste panden wel tegen allerlei obstakels en gecompliceerde vraagstukken aanlopen. Er was duidelijk behoefte aan het aankaarten van deze knelpunten en om de ervaringen met al dan niet vergelijkbare situaties uit te wisselen. Daarom is toen ter plekke besloten een netwerkbijeenkomst te organiseren om deze verschillende knelpunten te inventariseren met de insteek om tot goede oplossingen te komen. Het doel van deze middag is derhalve om deze knelpunten uitvoerig te bespreken en om middels uitwisseling van ervaringen zoveel mogelijk ideeën op te doen voor mogelijke oplossingen.
Meer info...

Internet access a "human right"

Internet access a "human right"
Wednesday, 06 Jun 2007 08:01

Internet access is now reportedly held in as high a regard as freedom of speech, fair trials and equal opportunities.
Meer info...

Presentatie Groepen Informatieavond 1 juli 2007

Presentatie Groepen Informatieavond 1 juli 2007

Samenvatting en opmerkingen bij de presentaties!
Meer info...

Uitnodiging voor Bijeenkomst van buurtbewoners

“Het nieuwe gebruik van het Volkskrantgebouw”


Op donderdag 31 mei 2007
Van 19.30 – 20.30 uur
Locatie: Wibautstraat 150


Geachte buurtbewoners,

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op donderdag 31 mei over het nieuwe gebruik van het Volkskrantgebouw. Op deze bijeenkomst komt ondermeer aan de orde:

  Meer info...

  Brainstorm groepsvorming

  Verslag Brainstorm 17 mei 2007

  Aanwezig: UR: Hessel, Hay, Eric en Jaap; Kaos Projects: Jan en Hans

  Aanleiding / onderwerp: Groepen: groepsvorming, groepsbegeleiding, groepsactiviteiten, criteria, etc.

  Gewenste mix: pand versus verdieping
  Per verdieping willen we groepen met een zekere mix; en voor het pand als geheel.
  De mix zal meer op het nivo van het pand ontstaan dan op nivo van de verdieping; de groepen per verdieping zullen zich eerder onderscheiden door een zekere eenzijdigheid; Wij moeten er dan voor zorgen dat voor het pand als geheel wel de gewenste mix ontstaat.
  Contact / ontmoeting tussen groepen / verdiepingen
  Noodzakelijk is dan wel dat de groepen / verdiepingen elkaar ontmoeten, iets samen krijgen, samen gaan doen:
  >>4 werkgroepen op pandnivo:
  1. verbouw, klussen zoals achterkant ramen voorzien van ventilatieroosters,
  2. p.r.: zowel externe presentaties van het pand als interne communicatie
  3. Beveiliging, entree, ontvangst
  4. Opslag – logistiek
  Daarnaast:
  >>Sociale Routing: hoe richt je het pand zo in dat men elkaar zoveel mogelijk tegenkomt, bijv. slechts 1 ingang; WC blokken voor zowel de ‘ achtergroep’ als de ‘voorgroep’, glas in de gangen, zodat je binnen kunt kijken in de ruimten aan de gang, e.d.
  >>Exploitanten die activiteit verzorgen die voor iedereen van belang is / kan zijn:
  Bedrijfsrestaurant en andere exploitanten ten behoeve van het hele pand, zoals
  lasruimte, timmerwerkplaats, dansruimte, sportruimte, kinderopvang, it-service, etc.

  Meer info...