" /> AKA-stagiaires | VolksBlog | KaosProjects

AKA-stagiaires

Beste Baas,

Vorige week donderdag spraken wij elkaar omtrent de mogelijke bijdrage van ROCvA deelnemers aan de ontwikkeling van het Volkskrant gebouw.
Na enig heen en weer verkennen constateerden we dat AKA-deelnemers aantrekkelijk zijn voor toezicht taken, baliewerk, ondersteuning, administratie, ed. Uitdrukkelijk moeten wij de term ‘beveiliging’ vermijden.
Beste Baas,

Vorige week donderdag spraken wij elkaar omtrent de mogelijke bijdrage van ROCvA deelnemers aan de ontwikkeling van het Volkskrant gebouw.
Na enig heen en weer verkennen constateerden we dat AKA-deelnemers aantrekkelijk zijn voor toezicht taken, baliewerk, ondersteuning, administratie, ed. Uitdrukkelijk moeten wij de term ‘beveiliging’ vermijden.
Organisatorisch werkt ROCvA met een strippenkaart systeem, waarmee deelnemers korte stages lopen in diverse branches. Als gevolg daarvan zal er een grote doorstroom van deelnemers plaatsvinden.
E.e.a. dient zich nog uit te kristalliseren. Daartoe zien wij graag een aanbod van ROCvA Freijlemaborg tegemoet, waarin ondermeer de volgende elementen / vragen zijn verwerkt:

  • Minimale stagelengte; 1-10 weken?
  • Begeleiding: wat wordt van KaosServices verwacht?
  • Stage vergoeding: onze eigen policy is een goede lunch voor deelnemers van niveau 1-2?
  • Erkenning van kenniscentra: KaosProjects is voor al haar activiteiten geaccrediteerd bij de Ecabo; welke andere erkenningen moeten wij nog regelen?
  • Omvang in de week; 1-5 dagen per week?
  • Hoeveelheid deelnemers? 5-10 deelnemers per moment?
  • Welke taken mogen zij precies uitvoeren? Toezicht, baliewerk, ondersteuning bij verbouwen, schoonmaak? Hebben jullie een overzicht?
  • Wat houdt de opleiding AKA precies in? Waar worden de deelnemers toe opgeleid?
  • Herkenning: hoe worden de deelnemers zichtbaar tussen het diverse publiek binnen en buiten de Volkskrant?
  • Contractering: komen we een SLA-overeen voor het gehele project, worden er POK’s afgesloten per deelnemer, hoe verhouden de strippenkaarten zich tot de overeenkomsten?Begroting: uit welke elementen bestaat deze en met welke ‘hoogte’?

Baas, ik spreek je graag omtrent het voorgenomen initiatief.

Met vriendelijke groet:


Hans PollenKaosProjects
hapole@kaosprojects.nl
06-38180921