" /> Nieuws | KaosProjects

Never Die of Nébédai

Als een soort zomerproject en in het kader van MVO initieert KaosConsult een sociaal ondernemersproject in Gambia. Hierin staat community building, productie van Nébédai (Moringa) en kennis deling centraal.
Via Crowdfunding wordt een lokaal haalbaarheidsonderzoek gefinancierd. U kunt het vinden via: 
https://www.onepercentclub.com/nl/#!/projects/never-die. Indien gewenst kunt u dit project ondersteunen door donatie, onder aandacht brengen, acties organiseren (hoe klein dan ook).

Hieronder de projectbeschrijving:

Nébédai is in Wolof de naam voor de superfood Moringa. Het groeit in het wild o.a. in Gambia en Senegal. Zo ook in Ndungu Charren een dorpje met nog geen 500 inwoners. Zoals vele dorpjes in de omgeving is Ndungu Charren een hechte community. Naast betalen met geld is er ook sprake van ruilhandel. Dat kan ook in een vertrouwde omgeving waarin iedereen elkaar kent en niet zelden familiair verbonden is. 
Nébédai lijkt een verbastering van 'never die'. Is dit omdat Gambia een Engelse kolonie was? Nébédai blijkt super gezond dat weten velen daar allang de blaadjes worden in gerechten gebruikt bij het koken. In poedervorm is de vraag internationaal momenteel enorm. Bijzonder ook dat de struik naast je compound groeit en helemaal niet weet wat de internationale waarde ervan is.
Basisidee is dus de link te maken tussen huisvlijt en de vraag in het Noorden/het Westen. Er bestaat al het 
Jahaly project in Gambia op zo'n 150 km. Daar worden blaadjes omgevormd tot het zo gewilde Moringa-poeder. Dat project heeft de link naar de internationale markt al gelegd.
DOEL
Doel van het Ndungu Charren project is om aan te sluiten bij het Jahaly Project. Door te leren hoe de thuisnijverheid is op te waarderen tot een extra productie kanaal. Door met de productie enerzijds wat extra inkomen te genereren en aan de andere kant te investeren in eigen community toekomst. Indien steeds wat samen verdiend geld opzij wordt gelegd kan men de instrumenten kopen om zelf de Nébédai te maken en te verpakken.

FASES EN ACTIVITEITEN
1. Het basisidee delen
Het basisidee wordt uitgezet in Gambia en Senegal in bestaande netwerken en contacten. Daar waar de aansluiting wordt gevonden zal verdere stappen mee worden ondernomen. Deze fase is lopende.

2. Leiderschap vinden
In Gambia is aangehaakt door de Ndungu Charren Community. Daarmee worden de vervolgstappen voor een eerste pilot-project in Gambia ingezet. Deze fase is met het vinden van de zich enthousiast tonende initieerders (Omar & Malik Jallow) in Gambia afgerond. In Senegal staat deze fase nog open.

3. Haalbaarheidsstudie
De haalbaarheidsstudie moet de levensvatbaarheid van het project en de Nébédai-productie voor de community in beeld brengen. Gebroeders Jallow voeren deze haalbaarheidsstudie uit. Zij zijn de projectmanagers in spé en voeren de hieronder genoemde activiteiten uit. Zij leggen verantwoording af aan de community en aan KaosProjects (vanwege deze crowdfundingsactie).
A. Door contact te leggen en leerbezoek te brengen aan het Jahaly-project wordt de ontbrekende informatie aangaande projectproces, productie voorwaarden en -opbrengsten, financiën en community-building in kaart gebracht. Dit geschiedt a.d.h. van de volgende vragen:
 • Bestaat er mogelijkheid om met het Jahaly-project samen te werken?
 • Bestaat de mogelijkheid om de in Ndungu Charren geproduceerde Nébédai te verkopen aan jet Jahaly-project?
 • Tegen welke kiloprijs kan worden verkocht?
 • Waaruit bestaat het productieproces om van geplukte blaadjes de poeder te maken en de passende verpakking te maken?
 • Kan de op te zetten Ndungu Charren productielijn worden toegevoegd aan de Jahaly-productielijn, waardoor gezamenlijk aan de internationale markten kan worden verkocht?
B. Daarnaast wordt binnen de eigen community in beeld gebracht welke mogelijkheden er bestaan voor samenwerken en samen produceren. Ook dit a.d.h. van vragen:
 • Hoeveel families en compounds produceren nu al Nébédai?
 • Hoeveel wordt er nu per familie en per maand geproduceerd en lokaal gebruikt?
 • Zijn families (in tevens aangrenzende dorpen) bereid om samen te werken en in een co-operatievorm te werken?
C. Leiderschap verder ontwikkelen. Projecten managen is een niet vanzelfsprekend en wijdverbreid bewust gebruikt fenomeen. Instructie vanuit het Jahaly-project en coaching vanuit Nederland (online) helpen de initieerders van dit pilotproject zich nader te professionaliseren. Leervragen zijn:
 • Welke eerdere ervaringen kunnen worden gebruikt voor dit project?
 • Hoe wordt de coördinatie uitgevoerd en hoe verhoudt zich het leiderschapsmodel tot de co-operatieve ontwikkeling?
 • Welke transparantie dient het opbouwen en behouden van vertrouwen t.o.v. de community?
 • Welke skills op communicatie-, -financieel en planningsterrein zijn nader te ontwikkelen?
Deze fase wordt afgesloten met een beslissingsdocument. Daarin staat vermeld met welke inspanningen, opbrengsten en kosten, tijdspanne het Nébédai-project definitief tot opstart en uitvoering wordt gebracht. Op grond van deze inzichtelijk gemaakte samenhang wordt tot voortzetting besloten door de community en partners.
De fase wordt tevens afgesloten met een online interview inzake geleerde inzichten en te nemen vervolgstappen.

4 Project start en uitvoering: P.M.

5 Project evaluatie en afronding: P.M.

AAEAAQAAAAAAAAWxAAAAJDEwZmJlMzI2LWJkOWQtNGZlNi1hYjAxLTk1NzFhNDE3NDAyOQ
 

White spaces project from East to West Africa

Doing effort to play a key role in bringing this project to West Africa:
white_spaces_project

KaosConsult verzorgt workshop

KaosProjects verzorgt workshop 'De muzikale organisatie' op 14 juni 2012 in Trainingscentrum ‘de Voorde’ in Laag Zuthem (dichtbij Zwolle).
Alle info op onderstaande foto's of op: www.spelenmetopstellingen.nlSeminar Spelen met Opstellingen; voor

Seminar Spelen met Opstellingen. achter

Gezinsspel Familie Jansen

Lex Hupe van 'Wijs Vooruit' heeft een uniek spel ontwikkeld waarmee families in hun kracht komen.
Onder de noemer 'beetje reclame voor vrienden' prijzen we van harte aan een bezoekje te brengen aan:
www.hetfamiliejansenspel.wordpress.com.


Wie doet mee?

flyer familie jansen; voorflyer familie jansen; achter

KaosProjects & Transitie Wetenschap

Transitie wetenschap onderzoekt 'regels' of 'wetmatigheden' bij veranderingen die fundamenteel zijn.
KaosProjects experimenteert middels diverse projecten inzake persoonlijke-, lokale-, nationale- en globale transities.
Er gelden twee proposities:
 • Wij mensen zijn onderdeel van transities die groter zijn dan wij kunnen begrijpen (link naar complexiteit theorie);
 • Wij als mensen 'maken' transities.
Is in de eerste propositie een terughoudende - wellicht volgende - positie passend, in de tweede propositie geldt een initiërende en positivistische positie die passend is. Read More...