" /> Ver-wonder-ing | KaosProjects

Me, myself and I in cocreatie (NVO2)

Me, myself and I in cocreatie. Naar een nieuwe grondhouding voor samenwerken.
8 SEPTEMBER 2012


by Edith Lindhout
In een individualistisch gerichte maatschappij is ‘me, myself and I’ een veelgebruikt maar ongehoord uitgangspunt. We doen sociaal en samen maar zijn eigenlijk gericht op onze eigen individuele ontwikkeling en succes. Cocreatie is dan ook volstrekt onmogelijk vanuit dit perspectief en heeft een andere grondhouding nodig om te kunnen bestaan. Die andere grondhouding leerde ik kennen door de uitroep van mijn Afrikaanse dansleraar tijdens repetities: ‘Let op! Ik ben, wij zijn!’. ‘Je moet samen dansen, niet alleen!’. Heel soms lukte dat en ontstond er een magisch moment van cocreatie, een dans in plaats van vijftien dansers. Hoe kunnen we ‘me, myself and I’ omzetten in ‘ik ben, wij zijn’ als grondhouding voor cocreatie, en wat vraagt dit van ons?

Me myself and I
Variatie op een thema
Me, myself, myself and I Just me, myself and I
Me, myself, myself and I Just me, myself and I Me, myself and I
Myself, myself I, I, I, I, I
Jive Jones  in 1999.

Cocreatie door individualisten
Cocreatie roept in een individualistische, meestal Westerse maatschappij, het dilemma op van ik of de ander, van samen of apart. Het dilemma gaat over eigen belang en willen winnen en presteren aan de ene kant en over gezamenlijkheid, de som der delen en hogere doelen aan de andere kant. Door dit denken in ik of de ander, ik of het grotere geheel, is cocreatie in feite onmogelijk. Want als ‘individualistische cocreanten’ zullen we gericht zijn op ‘what’s in it for me’ of –helemaal de andere kant- zullen we ons volledig opofferen aan het hogere doel.

Experiment
Als Westerling probeer ik het cocreëren wel uit. Samen met mijn collega’s van het Leiderschapshuis dragen we vanuit ons eigen kader bij aan een betekenisvolle plek voor duurzaamheid in organisaties en samenleving. Het is geen invulling van een bestaand organisatiekader, maar het gezamenlijk creëren van ruimte, activiteiten en diensten voor leiders om te reflecteren, inspireren en leren. Mijn bedrijf maakt zo deel uit van een groter geheel. Na de eerste inspiratie en gevoel van verbondenheid hoorde ik mijzelf echter angstig denken: ‘Ondersteun ik andere collega’s en sta ik straks zelf met lege handen?’. Ik werd me bewust van het feit dat dit het soort denken is waardoor het onderscheid in Ik  en WIJ ontstaat.

Nieuwe grondhouding voor cocreatie
Cocreatie is alleen mogelijk als ik als individu bijdragen wil leveren aan een groter geheel, in de wetenschap en het vertrouwen dat dit bijdraagt aan mijn eigen welzijn; als ik geloof dat dat wat goed is voor mijn omgeving ook goed is voor mij. Alleen dan kan ik gericht zijn op gezamenlijkheid, loyaal zijn aan iets groters dan aan ‘me myself and I’. Dan is er een IK omdat er een WIJ is en andersom. ‘Wie ben ik in wie wij zijn’ is dan de vraag die ik me als cocreant stel, of ‘wie zijn wij in wie ik ben’.

Ik ben door wie wij zijn
In het Zulu is daar een begrip voor, ‘ubuntu’ dat ‘ontwikkeling van het universum (ubu) door de mens heen (ntu)’ betekent. Doorvertaald als ‘I’m what I am because of who we all are’ en in het Nederlands ‘Ik ben door wie wij zijn’. Ieder individueel handelen draagt bij aan het Wij en andersom: elk deel (individu) bestaat bij de gratie van een groter deel. Het eigen welzijn staat in deze filosofie ten dienste van het voortbestaan en het welbevinden van het leven van de ander.

Cocreatie door Ikken die WIJ zijn
Cocreatie betekent zo samen creëren. Het samen laten ontstaan van betekenisvolle activiteiten, diensten en producten voor het geheel. Dat geheel, de context -bijvoorbeeld de organisatie of een samenleving- bepaalt wat er ontstaat. Cocreatie is zo dus geen samenwerking tussen twee of meer ikken, maar een samengaan van verschillende ikken in een wij. Er is een samen-zijn waarin het IK werkt aan het gezamenlijke welzijn van verschillende ikken.

Wie is wij?
De vraag die oprijst bij het deelnemen aan een groter geheel is natuurlijk: ‘In welk wij ga ik op’, ‘Wat is het grotere geheel waaraan ik bijdraag?’
Men trok zich terug in de kastelen en bemoeide zich niet meer actief met het lot van de boeren en de toekomst van het land. Toen is het misgegaan. ‘Wanneer je ontoegankelijk wordt loopt het slecht af’ aldus een 91-jarige gravin. (Jaap Scholten, Volkskrant  1 oktober 2011).
In dit voorbeeld over het WIJ van de aristocratie, wordt duidelijk hoe schadelijk het is als dit WIJ geen bedding heeft in weer een groter WIJ. Belangrijk besef is dat behalve het IK ook het Wij weer deel uitmaakt van een groter geheel.
Het ‘Ik ben wij zijn’ van cocreatie doet zo gezien een appel op een loyaliteit, hoger aan dat waarmee we ons als individu neigen te identificeren, zoals met de individuele psychologische subrollen en culturele identiteiten. De grondhouding ‘Ik ben wij zijn’ voor Cocreatie vraagt een loyaliteit aan de meest overkoepelende loyaliteit van het WIJ, het gezamenlijke menszijn, het universele.

Cocreatie in organisaties
Voor organisaties betekent dit dat individuele medewerkers bijdragen aan het welzijn van de organisatie, de organisatie aan het welzijn van de samenleving, en de samenleving aan die van de natuur en de kosmos.

Medewerkers en leiders als cocreanten
Medewerkers kunnen alleen bijdragen aan het welzijn van de organisatie, als zij weten dat het welzijn van de organisatie, het welzijn van hun leiders, in het belang is van hun eigen welzijn. Dat is: als het bestaan van de organisatie goed is voor hen als individu en goed is voor de leefomgeving van de organisatie, het grotere WIJ waaraan een organisatie bijdraagt en waarin individuen leven.
Dat betekent voor leiders van een organisatie dat zij zich weten te verbinden met een groter WIJ dan dat van de organisatie,  en zo bijdragen kunnen leveren aan meer dan aan de organisatie en het ‘me myself and I’. Alleen bij een balans in geven en nemen kunnen medewerkers 100% betrokkenheid en loyaliteit opbrengen en kan het bedrijf duurzaam en ecologisch verantwoord floreren.

Uitdagingen van cocreatie
Cocreatie is werken op het snijvlak van ik en wij. Het krijgt kans als cocreanten:
1-bewust zijn van de neiging tot ‘me myself and I’.
2-zich voornemen een hoger doel te volgen en het denken in eigen voordeel loslaten.
3-ruimte bieden voor ‘het laten ontstaan’, zonder in doelloosheid te vervallen.
4-helder en duidelijk communiceren over doelen en wensen.
Vragen, afkomstig uit de constellatiemethode, helpen hierbij: wie zijn wij?, waar willen we heen?, waar zijn we nu?, wat gaan we doen?, we doen het?, waar zijn we gekomen?, wat hebben we geleerd?
5-het verschil kennen tussen ruimte en leegte.
6-eigenaarschap ervaren en bij elkaar versterken, door ieders verhaal in het grotere verhaal te kennen en op te nemen.
Vragen die helpen dit eigenaarschap te bekrachtigen (constellatiemethode) zijn: waar hoop je op?, waar maak je je zorgen over?, wat heb je tot nu toe geleerd?, wat waardeer je in de ander?
Bij verkramping en neiging tot machtsbehoud en controle is het einde van het verhaal van cocreatie ingeluid. Elkaar stimuleren, waarderen, van elkaar leren, naar elkaar luisteren en dit vertalen naar wat WIJ gaan doen is de uitdaging.
Tot slot

Mirror mirror on the wall,
Tell me mirror what is wrong?
It’s just me myself and I (repeat 3x).
De la Soul in 1989
 
Me myself and I
We are all in love with you.
Billy Holliday in 1937.

Mijn nieuwe vaderland

Mijn nieuwe vaderland

Wie neerlands bloed in d’aders vloeit
    van vreemde smetten vrij
wiens hart voor volk en orde gloeit
    verhef uw zang als wij.
Vandaag zien wij weer één van zin
    de vlaggen afgestoft.
Vandaag zet ik mijn feestlied in
    voor vaderland en schoft.

Ik eer de leiders van mijn land.
    Hun vlekkeloos parcours
leert mij wat macht vóór al verlangt:
    ’t geweten van een hoer.
Ik eer mijn leiders hemelhoog
    en ’t hoogst zit een fascist
die u en mij zolang gedoogt –
    zolang als hij beslist.

 
Beschermt gij, leiders, onze grond
    waar vreemde adem gaat
gij die zo rein zijt, kerngezond
    en zuiver op de graat.
Wij smeken om een harde hand
    in aangewreven haat.
Behoud voor 't lieve vaderland
    de blanke natiestaat.
 

Braakt uit, gij vrienden, vrij van zin
    uw krop, uw kreet, uw gal.
Niets is taboe en niets te min
    uw bagger minst van al.
Verneder dus wat u niet zint
   sla stuk wat niet bevalt
laat zien hoe u dit land bemint
    omhels het op zijn smalst.

Hoe klopt ons hart, hoe zwelt ons bloed
    bij 't rijzen van dees’ toon.
Klonk ooit een zuiverder gemoed
    een leger hart zo schoon?
Waar hoorde men die koekoekszang
    voor volk en vaderland?
Dat was toen in het landsbelang
    een heel volk werd verbrand.

 
Dood nu wat afwijkt van uw bloed
    en van uw onderbuik.
Bewaar het niet, verdelg het goed
    zodat dit land ontluikt.
Wie hier nog onze mildheid zoekt:
    los op in brandend veen.
Waar elk verschil werd opgedoekt
    zijn staat en burger één.

 
Wie neerlands bloed in d’aders vloeit
    van vreemde smetten vrij
die fabel staat weer eens in bloei
    in dwazen zoals wij.
Veel liever word ik door een volk
    van hunnen aangerand
dan mee te gaan in deze kolk
    van schoft en vaderland.


Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr

De inconsistentie van Schijn-heilig-heid

Hoe inconsistent kan het CDA met Verhagen wezen?
Hoewel nog niet veroordeeld, er loopt een strafzaak tegen Wilders. Maar er wordt intensief en enthousiast met hem, zijn partij en dus zijn politieke ideologie samengewerkt ter vorming van een minderheidsregering met gedoogsteun van de PVV.
Hoewel nog niet veroordeeld voor de decembermoorden in Suriname, ALLE samenwerking wordt door Verhagen opgeschort en worden diverse maatschappelijke organisaties de ruimte geboden om hetzelfde te doen.
Read More...

Arbeidsmarkt sentiment....

Amsterdam - De werkloosheid onder allochtonen is in het derde kwartaal gestegen naar 11 procent, een toename van 3 procentpunten ten opzichte van vorig jaar. De toename van de werkloosheid onder autochtonen was met 1,2 procentpunt minder sterk, blijkt uit cijfers van het CBS. Read More...

De volledige rede van de nieuwe president van de Verenigde Staten

WASHINGTON - Mijn medeburgers: Ik sta hier vandaag voor u, nederig door de taak die mij te doen staat, dankbaar voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld, mij goed bewust van de offers die door onze voorouders zijn gebracht.
Read More...