" /> over1komen | KaosProjects

Preambule

KaosProjects Amsterdam ontwikkelt en presenteert zich als een coöperatie. Met en in de coöperatie coöpereren ondernemenden (ondernemers en initiatiefnemers van projecten) om onmogelijke projecten te realiseren. Onmogelijke projecten zijn projecten/ondernemingen die een ‘bedoelde en onbedoelde duurzame werking’ uitoefenen op de omleving van het project.

Coöpereren in KaosProjects-verband houdt in:
* Handelen en samen handelen, met als doel een verhoogde uitkomst te genereren.
* Met inzet van gelden en dus fondsvorming worden extra condities geschapen om onmogelijke projecten te realiseren.
* Gemeenschappelijke
middelen worden ingericht en benut om gemeenschappelijke ambities te dienen; gemeenschappelijke middelen worden ingezet om onmogelijke projecten te realiseren en initiatieven daartoe te ondersteunen.
* Ondernemenden sturen aan op het
vertrouwen dat in/met Kaosprojects Amsterdam gezamenlijke en individuele ambities beiden worden gediend.
* Onmogelijke projecten realiseren is beter mogelijk wanneer tijdens de uitvoering samen wordt
geleerd en dit geleerde wordt ingezet voor de realisatie van die en nieuwe onmogelijke projecten.

KaosServices
is het Productie/Leerbedrijf van KaosProjects. Productie in de vorm van diensten wordt geleverd aan aangesloten ondernemers en projectinitiatiefnemers.
De diensten worden per project/onderneming overeengekomen. De diensten richten zich op de bedrijfsvoering van elk project of onderneming. KaosServices is in ontwikkeling. Vraag naar diensten doet deze organiseren. Het niet afnemen van diensten leidt tot het bevriezen daarvan.
KaosServices wordt bemenst door stagelopende studenten op MBO, HBO en universitair niveau. Zij verrichten 1-op-1 of voor meerdere projecten / ondernemingen basisdiensten. Stagiaires werken tijdelijk. Continuïteit wordt geborgd door afspraken met opleidingsinstituten. Soms worden er praktijkovereenkomsten met een onderneming/initietiefnemer direct gesloten. Veelal kan KaosServices als geaccrediteerd bedrijf de overeenkomst sluiten. De ondernemer/initiatiefnemer aan wie de diensten worden geleverd wordt de praktijkbegeleider van de productie- en dienstverlenende stagiair.

KaosBijeenkomsten:
Kaosprojects Amsterdam organiseert 4–6 keer per jaar een open 'laagdrempelige' KaosBijeenkomst. Deze bijeenkomsten kennen veelal een thema-deel en een algemeen deel. De bijeenkomsten zijn open en daarom voor iedereen toegankelijk. Om onkosten te bestrijden wordt € 10,= bijdrage gevraagd. Het is gebleken een goede voedingsbodem te zijn voor verbinden en initiëren,

DienstenRuil:
Ondernemenden die zich aansluiten bij KaosProjects bieden andere aangeslotenen diensten aan. Dat kan ook tegen ‘gesloten’ beurs, waardoor onnodige belastingafdracht niet noodzakelijk is. Wanneer gewenst voeren we daartoe een ‘noppes’ systeem in en blijft het geven en nemen in evenwicht.

KaosWorkshops:
Aangesloten ondernemenden kunnen om de week op de maandagavond terecht voor 1 uit te werken kwestie of vraag. Start: 18.00 uur; einde: 21.00 uur. Hiervoor worden geen kosten berekend. Wel een goed voorbereide vraag of kwestie. Plaats is vooralsnog op de Grevelingenstraat 11’ in Amsterdam Nieuw Zuid (Hans Pollen). We zoeken naar permanente behuizing.

KaosFonds:
KaosProjects vragen op 2 niveau’s financiële bijdrage.
* Met € 65,= worden alle Kaos mogelijkheden geopend. Deze zijn uitgeschreven in de hierbij gevoegde strippenkaart.
* Door 1 % van de winst over de periode van aangesloten af te dragen aan het KaosFonds, wordt het mogelijk om samen vast te stellen duurzame werking te kiezen en na te streven. Kiezen van een ‘goed doel’ is hierbij 1 van de opties. De besteding van het KaosFonds wordt aan aangeslotenen voorgelegd. Het is zo de financiële operationalisatie van de coöperatie,

KaosStrippenkaart
Projectmatig hebben we gewerkt met een strippenkaart, ie recht geeft tot de volgende diensten:
* Stagiair begeleid? Stage diensten ontvangen?
* Ondernemingsplan / Projectplan gemaakt?
* Administratie ingericht?
* Marketing diensten? Marktbenadering beter?
* Web diensten? Website gemaakt?
* Advies ingewonnen?
* Evenement georganiseerd?
* Businesspartner gevonden?
* Nieuwe klanten gemaakt?
* Presentatie gegeven?
* Werkruimte?
* Vergaderruimte benut?
* Kantoorruimte gedeeld?
* Service verleend?
* Nieuw product gelanceerd?
* Wijzer geworden?
* Winst gemaakt?
* Duurzaam doel bereikt?
* Telefoondiensten?
* Relatie- seizoengeschenken?