" /> broedplaatsen | VolksBlog | KaosProjects

broedplaatsen

Presentatie Groepen Informatieavond 1 juli 2007

Presentatie Groepen Informatieavond 1 juli 2007

Samenvatting en opmerkingen bij de presentaties!
Meer info...

Netwerkbijeenkomst: inventarisatie knelpunten Broedplaatsen


Beste mensen uit broedplaatsen, vrijplaatsen en atelierpanden,

Tijdens de netwerkborrel van 31 mei jongstleden kwam naar voren dat de meeste panden wel tegen allerlei obstakels en gecompliceerde vraagstukken aanlopen. Er was duidelijk behoefte aan het aankaarten van deze knelpunten en om de ervaringen met al dan niet vergelijkbare situaties uit te wisselen. Daarom is toen ter plekke besloten een netwerkbijeenkomst te organiseren om deze verschillende knelpunten te inventariseren met de insteek om tot goede oplossingen te komen. Het doel van deze middag is derhalve om deze knelpunten uitvoerig te bespreken en om middels uitwisseling van ervaringen zoveel mogelijk ideeën op te doen voor mogelijke oplossingen.
Meer info...

Bijeenkomst Netwerk Broedplaatsen: expertgroepen


AL opent de vergadering met de opmerking dat de opkomst een beetje onder de verwachting is en dat we wellicht deze middag kunnen gebruiken om te bedenken hoe we andere broedplaatsen, en mensen uit de eigen broedplaats, kunnen motiveren om actiever mee te denken.
Meer info...