" /> julien haffmans | VolksBlog | KaosProjects

julien haffmans

Draaiboek VolksEvents

Kader:

Ongeveer 250 verschillende initiatieven in een pand van 10.000 m2 werkend binnen een ongelofelijk vernieuwend format, waar tal van kansen voor een ieder, de stad en gewoon ook heel Nederland ontstaan.
Een en ander optimaal benutten en vormgeven is niet gemakkelijk maar is wel een enorme uitdaging. Zo ook op het gebied van evenementen.
Met name inspanningen voor het openingsfeest hebben geleid tot een reeds relatief vaste, doch immer open groep, die zich tot taak hebben gesteld verschillende ‘pandfeesten’ te organiseren.
Een kleine stimulans hiertoe zal wellicht ontvangen worden door het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten.
Urban Bas heeft voor deze aanvraag een ‘basis aanvraag tekst’ geschreven die reeds een richting aangeeft in de kleur en themathiek vraag, waaraan de ‘pandevenementen’ zouden moeten voldoen.
Deze vraag zal met het oog op eventslagen en promotietijd beantwoord moeten worden in opengroepsbijeenkomst op dinsdagmiddag 9 oktober, 15.00 uur!
Meer info...

Onderzoek in het Volkskrantgebouw

Het lijkt er medio september 2007 op dat het ons gaat lukken in het Volkskrantgebouw. Zowel in de materiele sfeer als in de sociale sfeer creëert Urban Resort in samenwerking met KaosProjects Amsterdam randvoorwaarden, belemmeringen en sturing. Die zijn tezamen kennelijk veelbelovend voor mensen die in een creatieve productiesfeer willen werken en leven, ze trekken hen aan om in het Volkskrantgebouw werkruimte te huren en ze bieden hen (hopelijk) werkelijk ruimte voor creatieve productie.

Wijzelf (de mensen in het Volkskrantgebouw) en onze buitenwereld willen wel weten hoe we dat doen: een context/gebouwsfeer creëren waarin creatieve productie gedijt.
Meer info...