" /> Leges Mores Rites | VolksBlog | KaosProjects

Leges Mores Rites

Communiceren over ...

Leren gebruiken van Leges, ontwikkelen van Mores en uitvoeren van RitesDezer dagen heeft Urban Resort als verhuurder met mensen van Volksspectum gesproken over leges en mores zoals deze voor huurders gelden. Volksspectrum als groep en deelnemers aan Volksspectrum waren met elkaar in botsing gekomen. Het was een affaire van gewoon sociaal gedrag; ongehoorzaam zijn, uitstoten op eigen houtje, macht doen gelden, heen en weer schuiven met eigen spulletjes, hulp vragen buiten de groep, afwezig zijn en zo voorts.Meer info...