" /> Archives for May 2007 | VolksBlog | KaosProjects

May 2007

Uitnodiging voor Bijeenkomst van buurtbewoners

“Het nieuwe gebruik van het Volkskrantgebouw”


Op donderdag 31 mei 2007
Van 19.30 – 20.30 uur
Locatie: Wibautstraat 150


Geachte buurtbewoners,

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op donderdag 31 mei over het nieuwe gebruik van het Volkskrantgebouw. Op deze bijeenkomst komt ondermeer aan de orde:

  Meer info...

  Besturen van complexe processen


  Beste mensen,
  Komende donderdag en vrijdag kan worden gezien als de vaststelling van het vele werk dat al is gedaan om zover te komen, en de start van de herbezetting en benutting van het volkskrant gebouw. Onderstaande uitnodiging en commentaar resulteerde in een flyer die julien en ik afgelopen zaterdag in de wijk rond hebben gebracht. We werden ons toen opnieuw bewust van de impact die het gebouw voor de buurt heeft. De mensen die we spraken waren enthousiast omtrent het verkrijgen van informatie. Enkelen overwegen om daadwerkelijk te komen. Nieuwsgierigheid en inspraak waren de belangrijkste insteken. We vonden het nodig deze om te buigen naar: wie zelf in de buurt initiatief wil nemen om met en in het volkskrant gebouw levenheid te stimuleren is vooral welkom. Meer info...

  Brainstorm groepsvorming

  Verslag Brainstorm 17 mei 2007

  Aanwezig: UR: Hessel, Hay, Eric en Jaap; Kaos Projects: Jan en Hans

  Aanleiding / onderwerp: Groepen: groepsvorming, groepsbegeleiding, groepsactiviteiten, criteria, etc.

  Gewenste mix: pand versus verdieping
  Per verdieping willen we groepen met een zekere mix; en voor het pand als geheel.
  De mix zal meer op het nivo van het pand ontstaan dan op nivo van de verdieping; de groepen per verdieping zullen zich eerder onderscheiden door een zekere eenzijdigheid; Wij moeten er dan voor zorgen dat voor het pand als geheel wel de gewenste mix ontstaat.
  Contact / ontmoeting tussen groepen / verdiepingen
  Noodzakelijk is dan wel dat de groepen / verdiepingen elkaar ontmoeten, iets samen krijgen, samen gaan doen:
  >>4 werkgroepen op pandnivo:
  1. verbouw, klussen zoals achterkant ramen voorzien van ventilatieroosters,
  2. p.r.: zowel externe presentaties van het pand als interne communicatie
  3. Beveiliging, entree, ontvangst
  4. Opslag – logistiek
  Daarnaast:
  >>Sociale Routing: hoe richt je het pand zo in dat men elkaar zoveel mogelijk tegenkomt, bijv. slechts 1 ingang; WC blokken voor zowel de ‘ achtergroep’ als de ‘voorgroep’, glas in de gangen, zodat je binnen kunt kijken in de ruimten aan de gang, e.d.
  >>Exploitanten die activiteit verzorgen die voor iedereen van belang is / kan zijn:
  Bedrijfsrestaurant en andere exploitanten ten behoeve van het hele pand, zoals
  lasruimte, timmerwerkplaats, dansruimte, sportruimte, kinderopvang, it-service, etc.

  Meer info...