" /> Brainstorm groepsvorming | VolksBlog | KaosProjects

Brainstorm groepsvorming

Verslag Brainstorm 17 mei 2007

Aanwezig: UR: Hessel, Hay, Eric en Jaap; Kaos Projects: Jan en Hans

Aanleiding / onderwerp: Groepen: groepsvorming, groepsbegeleiding, groepsactiviteiten, criteria, etc.

Gewenste mix: pand versus verdieping
Per verdieping willen we groepen met een zekere mix; en voor het pand als geheel.
De mix zal meer op het nivo van het pand ontstaan dan op nivo van de verdieping; de groepen per verdieping zullen zich eerder onderscheiden door een zekere eenzijdigheid; Wij moeten er dan voor zorgen dat voor het pand als geheel wel de gewenste mix ontstaat.
Contact / ontmoeting tussen groepen / verdiepingen
Noodzakelijk is dan wel dat de groepen / verdiepingen elkaar ontmoeten, iets samen krijgen, samen gaan doen:
>>4 werkgroepen op pandnivo:
1. verbouw, klussen zoals achterkant ramen voorzien van ventilatieroosters,
2. p.r.: zowel externe presentaties van het pand als interne communicatie
3. Beveiliging, entree, ontvangst
4. Opslag – logistiek
Daarnaast:
>>Sociale Routing: hoe richt je het pand zo in dat men elkaar zoveel mogelijk tegenkomt, bijv. slechts 1 ingang; WC blokken voor zowel de ‘ achtergroep’ als de ‘voorgroep’, glas in de gangen, zodat je binnen kunt kijken in de ruimten aan de gang, e.d.
>>Exploitanten die activiteit verzorgen die voor iedereen van belang is / kan zijn:
Bedrijfsrestaurant en andere exploitanten ten behoeve van het hele pand, zoals
lasruimte, timmerwerkplaats, dansruimte, sportruimte, kinderopvang, it-service, etc.

Urban Resort

Verslag Brainstorm 17 mei 2007

Aanwezig: UR: Hessel, Hay, Eric en Jaap; Kaos Projects: Jan en Hans

Aanleiding / onderwerp: Groepen: groepsvorming, groepsbegeleiding, groepsactiviteiten, criteria, etc.

Gewenste mix: pand versus verdieping
Per verdieping willen we groepen met een zekere mix; en voor het pand als geheel.
De mix zal meer op het nivo van het pand ontstaan dan op nivo van de verdieping; de groepen per verdieping zullen zich eerder onderscheiden door een zekere eenzijdigheid; Wij moeten er dan voor zorgen dat voor het pand als geheel wel de gewenste mix ontstaat.
Contact / ontmoeting tussen groepen / verdiepingen
Noodzakelijk is dan wel dat de groepen / verdiepingen elkaar ontmoeten, iets samen krijgen, samen gaan doen:
>>4 werkgroepen op pandnivo:
1. verbouw, klussen zoals achterkant ramen voorzien van ventilatieroosters,
2. p.r.: zowel externe presentaties van het pand als interne communicatie
3. Beveiliging, entree, ontvangst
4. Opslag – logistiek
Daarnaast:
>>Sociale Routing: hoe richt je het pand zo in dat men elkaar zoveel mogelijk tegenkomt, bijv. slechts 1 ingang; WC blokken voor zowel de ‘ achtergroep’ als de ‘voorgroep’, glas in de gangen, zodat je binnen kunt kijken in de ruimten aan de gang, e.d.
>>Exploitanten die activiteit verzorgen die voor iedereen van belang is / kan zijn:
Bedrijfsrestaurant en andere exploitanten ten behoeve van het hele pand, zoals
lasruimte, timmerwerkplaats, dansruimte, sportruimte, kinderopvang, it-service, etc.

Ideale mix voor het hele pand
40 – 60 % Kunst, cultuur, artistiek: productie
10 – 20 % Ambacht, moderne technologie: productie
10 – 25 % 3xo: opleiding, organisatie, ondersteuning (regelaars, producenten, etc)
10 – 25 % sociale organisaties, initiatieven, e.d. (geen overheidsachtige clubs)
10 – 20 % handel, inkoop, verkoop, bemiddeling, koppeling
10 – 20 % Vrije ruimte, ontmoetingsruimte, nog in te vullen / tijdelijke ruimte

Waarom deze categorien


  Volkskrantgebouw en Vrije Ruimte
  Wij zullen bij de beoordeling van de verdiepingsplattegronden letten op het opnemen van gemeenschappelijke ruimte, ontmoetingsruimte, nader in te vullen ruimte.
  Bij het invullen van het bedrijfsrestaurant en de foyer – entree zullen we hier speciaal op letten
  In de overeenkomsten met de exploitanten zullen we letten op ruimte voor gebruik door zowel huurders uit het pand als door gebruikers van elders
  Gastateliers?
  Hoe omgaan met zalenverhuur, ruimte voor presentaties, vormen van tijdelijk gebruik?
  Leggen we dit geheel neer bij de exploitanten of nemen we als UR hier ook verantwoordelijkheid in. Oftewel: gaan we alleen verhuren of gaan we zelf ook deel exploiteren? En hoe rijmt dat dan met de exploitatie opzet?

  In the mix, part II
   inkomen beneden minimumloon: 40% van de ruimte. Die kost ong. 60 euro all in per m2/jaar = 100 all in per maand voor 20 m2
   Aan te tonen mbv inkomstenbelastingformulier IB 60. Voor mensen zonder belastingformulier is evt. in de plaats stelling mogelijk.
   Voor iedereen boven minimumloon of die geen inkomstenpapieren wil/kan laten zien, geldt de kostprijs huur: die is 80 euro all in. (80 = 45 kaal en 35 bijkomende kosten/m2/jaar) Dit is 135 euro all in per m aand voor 30 m2.
   Volgens de exploitatie moeten we 45% van de m2 hiervoor verhuren.
   Voor instellingen met personeel dat bovenmodaal verdient of ondernemers die bovenmodaal winst halen (financieel jaarverslag, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting) geldt de huur van 110 euro all in / m2.
   Hiervoor moeten we 15% van het pand verhuren.
   Hoe de verdeling over het pand uitpakt valt nog te bezien. Waarschijnlijk zijn de goedkope m2 er het snelst uit. Voorkomen dat we die te snel uitgeven.

    Aanbeveling voor alle groepen om ook MBO-ers en autodidacten in hun groep op te nemen. Tevens de oproep om stagiaires werk te bieden. Kaos projects heeft speciale band met ROC scholen (mbo) en kan voor stagiaires bemiddelen.

    3. Generaties / leeftijd
    Er lijkt – op het nivo van het hele pand - een leuke mix van 20 tot 70 te ontstaan. Plus de spanning die daar bij hoort.

    4.Etnies
    Er zijn nog nauwelijks Turkse en Marokkaanse deelnemers bij. Via Podium Mozaiek, Chebba en andere kanalen onder deze groepen project bekend zien te krijgen

     Geen pure religieuze groepen in het pand; dus niet voor religieuze diensten, samenkomsten e.d. Ook niet uit de hoek van alternatieve psychotherapie, e.d.
     Religieus geïnspireerde groepen is geen probleem, mits passend in de criteria.

     Presentatie Volkskrantgebouw: naam en meer
     Lange discussie over de naamgeving. Volkspand heeft associatie met vorige eeuw. Gekozen wordt om de oude naam van het pand te blijven hanteren, net zoals bijv. het NRC dat altijd gedaan heeft. Dus gewoon “ Volkskrant” of Volkskrantgebouw of Volkskrantpand.
     We willen een eigen profiel van het pand. Mag dus niet teveel gedomineerd worden door 1 groep.
     Voorgevel mag dus niet door 1 partij geheel ingevuld worden (ook niet door De Appel)
     We willen op de begane grond een zekere openbaarheid; zien daar graag presentaties van alle gebruikers van het pand (exposities, try outs, video’s, performances, presentaties, etc. ) , gecombineerd met lichte vorm van horeca.

     De groepen
     De groepen die zich aangemeld hebben worden besproken.
     Afgesproken wordt om op de kortste termijn met 1. Circus Design / Grambino, 2. Frontlinie / Bram en 3. 100 Handen / Eva verder te praten. waarbij zij mogelijk reeds snel in juni in het pand kunnen trekken. Afweging op grond van: ervaring van en binnen de groep, kwaliteiten binnen de groep, betekenis van de groep voor het hele pand, rol van de groep bij opstarten pand. Idem met Vrije Technology groep / IC-Squat-groep.
     Andere interessante groepen:
     Groep Ina
     Witte Amazone
     Profor
     SME
     Russies Cultureel Centrum
     Plus diverse andere groepen (namen kwijt)

     Huurcontract en groepen
     Na stevige discussie vonden we elkaar in zgn tripartite huurcontracten; huurcontract ondertekend door de individuele huurder, Urban Resort en het collectief van de betreffende verdieping (ongeacht of die nu formeel rechtspersoon is of niet).
     Bijzondere bepalingen in het huurcontract:
     - huurder moet bijdrage leveren aan het beheer en onderhoud van de verdieping
     - huurder moet deelnemen aan het collectief van de verdieping
     - het streven is gericht op huurderzelfbeheer, waarbij evt. het huurcontract overgaat in een contract alleen tussen huurder en collectief.
     (het collectief van een verdieping zal dus een soort van ‘ bestuur’ moeten kiezen en verder ook de nodige taken onderling verdelen)
     - collectief / groep zal maandelijks aan UR doorgeven hoe het erbij staat mbt collectiviteit, sfeer, beheer, onderhoud, e.d.

     BTW
     Het Oosten wil aan ons BTW-gewijs verhuren. Kan niet, want groot deel van onze huurders zal niet BTW-plichig zijn. Aan Het Oosten melden. Sowieso in aanvangsperiode gesprek met fiscus aangaan

     Volstromen pand; planning
     Wanneer we op 1 september het hele pand vol willen hebben, dus in juni, juli en augustus geheel willen vullen, dan moeten we (los van kelder en bedrijfsrestaurant – zoeken we exploitanten voor) 10 groepen in 12 weken binnenkrijgen.
     Probleem is dat we van Het Oosten wel 4 maanden huurvrijdom hebben gekregen en daarna een ingroeihuur, maar dat de overige kosten hoger zijn dan de huur aan Het Oosten en dat de meeste overige kosten vanaf 1 juni gewoon zijn gaan tikken.

     Overige opmerkingen
     > Via Kaos Projects wordt de beveiligingsopleiding benaderd om mee te doen.
     Daarnaast is meedraaien in entree / foyer van groot belang voor UR, Kaos e.a. ivm collectiviteitvorming op nivo pand
     > Gemeenschappelijke ruimte creeeren, al vanuit de eerste groepen die in het pand trekken
     > Aktieve vorm van
     aantrekken exploitanten gaan opzetten
     > Inhuren uitvoerende ondersteuning, bijv. ivm database en facturen, is absoluut nodig: iedereen gaat op zoek naar geschikte personen, die snel kunnen beginnen
     > Buurtavond:donderdag 31 mei, van half 8 tot half 9: jaap maakt 23/5 tekst, jolien vermenigvuldigd en deelt 25/5 uit in omliggend blok en tegenoverliggende gevelwanden.
     > Groepspresentatie en feestelijke borrel: vrijdagavond 1 juni


     Jaap Draaisma
     Amsterdam, 21 mei 07

     * Urban Resort is een nieuw initiatief van mensen uit vrijplaatsen en broedplaatsen als Plantage Dok, ADM, Ruigoord, Kinetisch Noord, Bonte Zwaan en Vereniging De Vrije Ruimte
     Info:
     www.urbanresort.nl
     Mailen naar
     info@urbanresort.nl