" /> draaiboek | VolksBlog | KaosProjects

draaiboek

Doorgeefdraaiboek


In het gebouw waar De Volkskrant ruim veertig jaar huisde, is sinds 1 juni 2007 een broedplaats gevestigd. Woningbouwcorporatie Het Oosten is eigenaar, Urban Resort de initiatiefnemer en hoofdhuurder. Circa 235 kunstenaars, ondernemers en sociale initiatieven hebben een betaalbare werkruimte in het Volkskrantgebouw gevonden.

Cosmic Mania 2007 - event is initiatief van Elena Kravtchenko van het Russisch Cultureel Centrum Amsterdam.
Meer info...

Draaiboek VolksEvents

Kader:

Ongeveer 250 verschillende initiatieven in een pand van 10.000 m2 werkend binnen een ongelofelijk vernieuwend format, waar tal van kansen voor een ieder, de stad en gewoon ook heel Nederland ontstaan.
Een en ander optimaal benutten en vormgeven is niet gemakkelijk maar is wel een enorme uitdaging. Zo ook op het gebied van evenementen.
Met name inspanningen voor het openingsfeest hebben geleid tot een reeds relatief vaste, doch immer open groep, die zich tot taak hebben gesteld verschillende ‘pandfeesten’ te organiseren.
Een kleine stimulans hiertoe zal wellicht ontvangen worden door het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten.
Urban Bas heeft voor deze aanvraag een ‘basis aanvraag tekst’ geschreven die reeds een richting aangeeft in de kleur en themathiek vraag, waaraan de ‘pandevenementen’ zouden moeten voldoen.
Deze vraag zal met het oog op eventslagen en promotietijd beantwoord moeten worden in opengroepsbijeenkomst op dinsdagmiddag 9 oktober, 15.00 uur!
Meer info...