" /> Doorgeefdraaiboek | VolksBlog | KaosProjects

Doorgeefdraaiboek


In het gebouw waar De Volkskrant ruim veertig jaar huisde, is sinds 1 juni 2007 een broedplaats gevestigd. Woningbouwcorporatie Het Oosten is eigenaar, Urban Resort de initiatiefnemer en hoofdhuurder. Circa 235 kunstenaars, ondernemers en sociale initiatieven hebben een betaalbare werkruimte in het Volkskrantgebouw gevonden.

Cosmic Mania 2007 - event is initiatief van Elena Kravtchenko van het Russisch Cultureel Centrum Amsterdam.
Volkspand - Doorgeef draaiboek

Naam event: Cosmic Mania 2007 - Datum: 04-10-2007
Inhoudsopgave:
1. Organisatie
1.1. Inleiding
1.2. Planning
1.3. Locatie
1.4. Entrée en/of Uittrée en kaartverkoop
1.5. Budget/Begroting
1.6. Sanitair

1.7. Bar/food

  2. Verkeerslogistiek (rondom het pand)
  2.1. Bereikbaarheid
  2.2. Parkeren auto’s (leveranciers)
  2.3. Parkeren fietsen

  3. Milieu
  3.1. Geluid
  3.2. Schoonmaken sanitair
  3.3. Schoon opleveren na afloop

  4. Veiligheid
  4.1. Security
  4.2. Calamiteiten en ontruimingsplan
  4.3. Brandveiligheid
  4.4. EHBO

  5. Programmering per ruimte/podium
  5.1. Programma’s
  5.2. Techiek
  5.3. Stagemanagement
   In het gebouw waar De Volkskrant ruim veertig jaar huisde, is sinds 1 juni 2007 een broedplaats gevestigd. Woningbouwcorporatie Het Oosten is eigenaar, Urban Resort de initiatiefnemer en hoofdhuurder. Circa 235 kunstenaars, ondernemers en sociale initiatieven hebben een betaalbare werkruimte in het Volkskrantgebouw gevonden.

   Cosmic Mania 2007 - event is initiatief van Elena Kravtchenko van het Russisch Cultureel Centrum Amsterdam.
   EventTeam


   Bedrijf / instantie
   Contactpersoon
   Eindverantwoordelijk
   RCC
   Elena Kravtchenko

   Project team event

   Kunstenaars en eventsorganisatoren uit het VKG; Urban Resort; KhaosProjects
   Elena Kravtchenko
   Julien Haffmans

   Horeca

   Canvas

   Tijs Timmers

   Beveiliging
   Canvas, SME, KhaosProject
   Rik Groenland
   Tijs Timmers
   Franklin Esajas
   Julien Haffmans
   Martijn Gijsberti
   Elena Kravtchenko
   Techniek
   Allmuzing, Canvas
   Gregory J. De Wit
   Rik Groenland
   Bezoekersgeleiding
   Externe kunstenaars
   Martijn Gijsberti
   Irina Kovalevska
   Elisabeth Reijnders
   Parkeergeleiding
   Niet van toepassing – parkeren op eigen terrein – bezoekers fietsen of komen met tram of metro


   Schoonmaak
   Ani Schoonmaak
   Via Tijs
   Afvalverwerking

   Eigen verantwoordelijkheid per werkgroep   Handige namen en telefoonummers

   Stichting Urban Resort Hay Schoolmeesters 06 16485844

   Jaap Draaisma 06 12287013

   KaosProjects Jan Gieszen 06 28726589

   Julien Haffmans 06 27272001


   Café/rest Canvas Thijs Timmers 06 11286924
   Rik Groenland 06 47155036

   RCC Elena Kravtchenko 06 48016172

   SME Radio/TV Franklin Esajas 06 13702221

   Beveiliging Franklin Esajas (entrée) 06 13702221

   Julien Haffmans (entrée) 06 27272001
   Gregory J. De Wit (BG) 06 21976166
   Rik Groenland (7
   de) 06 47155036
   Martijn Gijsberti (liften) 06 22955674

   Het Collectief beveiliging via Hay Schoolmeesters 06 16485844

   Techniek geluid en licht Rik Groenland (7de) 06 47155036
   Franklin Esajas (BG) 06 13702221
   Fred Pook (7
   de) 06 43858004

   Master of Ceremonies Gregory J. De Wit (BG) 06 21976166
   Thijs Timmers (7
   de) 06 11286924

   Hostess Irina Kovalevska (BG) 06 18166217
   Elisabeth Reijnders (7de) 06 41199609

   EHBO Erjee Vroling en Bram

   Schoonmaken Ani Schoonmaak 06 33809751

   Streaming Franklin Esajas 06 13702221

   Fred Pook 06 43858004

   Vertegenwoordigers
   Julien Haffmans (entrée) 06 27272001
   Gregory J. De Wit (BG) 06 21976166
   Rik Groenland (7
   de) 06 47155036

   Martijn Gijsberti (liften) 06 22955674


   Artisten/DJ’s Maxim Shaposhnikov 06 27074310
   Marynka 06 53702459
   Jaap Draaisma 06 12287013
   Arjan van Sorge 06 51188067
   Dima Solomkine 06 52472546


    Stadsdeel Oost Watergraafsmeer wil met 8 personen op die dag het liefst op de 7e een brainstorm uitvoeren. Geplande tijd: 15.30 tot 19.30
    Vanaf 22.00 uur: activiteiten op 7de . Om 22.28 uur lanceren Sputnik

    Fred Pook
    Martijn Gijsberti


    de = Canvas
    de)
    de)

    Wat

    Tips:

    Wanneer
    Wie doet het?
    Toezicht (wie checkt het?)

    Voorbereiding algemeen


    1-2 maanden
    voor event
    Project Team
    Elena Kravtchenko

    Uitwerking logistiek

    Liften: totdat er afsluitbare deuren zijn op alle verdiepingen moet de bezoekersstroom naar boven in het oog gehouden worden. Voorkom zwerven door het gebouw, bijv. door liftbegeleiders.
    De trappenhuizen zijn vluchtwegen, de toegang daarheen moet te allen tijde vanaf alle verdiepingen open blijven.

    04-10-2007

    Martijn Gijsberti
    Elena Kravtchenko

    Marketing / publiciteit

    Een ieder is verzocht zijn netwerk aan te spreken en flyers te verdelen.
    Email mailing binnen diverse netwerken.
    Min. één week voor event

    Iedereen van Project Team

    Elena Kravtchenko
    Opbouwen

    Maandag 01-10-2007
    Woensdagavond 03-10-2007, donderdagochtend 04-10-2007

    01-10-2007
    03-10-2007
    04-10-2007

    Iedereen van Project Team
    Elena Kravtchenko
    Rik Groenland
    Gregory J. De Wit
    Openingstijden

    19.00 uur - 01.00 uur:

    04-10-2007

    Rik Groenland

    Elena Kravtchenko
    Rik Groenland

    Sluitingstijden

    01.00 uur (besloten tot max 02.00 uur)
    05-10-2007

    Elena Kravtchenko
    Rik Groenland
    Sanitair

    Sanitair moet vooraf en tijdens het event regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt worden i.v.m. vergunning.
    Naderhand natuurlijk ook, voor de volgende bezoekers.

    04-10-2007

    schoonmakers
    Ani
    Afbouw
    Aansluitend en volgende dag.
    Veilige opslag van waardevolle apparatuur regelen!

    05-10-2007
    Rik Groenland
    Gregory J. De Wit
    Fred Pook
    Elena Kravtchenko
    Rik Groenland
    Schoonmaak

    vooringang, lift, zaal op BG voor 12.00 uur schoon.
    Op de 7

    05-10-2007

    05-10-2007

    Schoonmakers
    Canvas
    Ani

    Thijs Timmers (7
    Afval-verwerking


    05-10-2007

    Eigen verantwoordelijk
    Gregory J. De Wit (BG)
    Thijs Timmers (7


     De locatie is het oude Volkskrantgebouw aan de Wibautstraat 150 te Amsterdam. De activiteiten vinden primair plaats op de begane grond in de grote open ruimte en ook in café restaurant Canvas i/o op de 7
     e verdieping, de voormalige kantine van de Volkskrant.
     Tussen 19.00 uur en 01.00 uur op
     Begane grond: max 200 bezoekers
     Canvas: Max 200 bezoekers
     In totaal verwachten we max 200 bezoekers in de loop van de avond.
     Maximum bezoekersaantallen zijn vastgesteld in samenwerking met de brandweer en conform veiligheidseisen.

     Aan de deur beneden zal geteld worden, bij eventuele ‘overdrukte’ zal het beleid ‘een erin, een eruit’ worden.
     1.4 Entrée en/of Uittrée en kaartverkoop
     Er wordt geen entrée geheven. We verkopen de ijsjes bij entree. Donaties en sponsoring door het publiek zijn wel mogelijk.

     1.5 Budget/Begroting

     Huur zaal €250,-
     Flyers €155,-
     Schoonmaak €225,-
     Drank en eten €125,-
     Ijsjes +_ €100,-
     App. Huur €50,-
     ----------------------------
     Totaal: +_€900,-
     De donaties en sponsoring boven dit bedrag worden voor de volgende Volkseventen gebruikt. Bijvoorbeeld om de geluidsapparatuur of flyers te bekostigen.

     Er worden max. 200 bezoekers verwacht en gemiddeld €5,- per persoon aan de donaties, sponsoring en ijsjes verkoop. We rekenen op max. €1000,- opbrengsten.
     1.6 Bar/food/middelen

     Op twee plekken in het pand worden door Canvas barren worden ingericht. Het verkrijgbaar assortiment zal enkel zwak alcoholisch zijn. De hoofdlocaties voor de horeca zijn de begane grond en de 7e verdieping. De organisatie van zowel de catering als de horeca ligt in handen van Thijs Timmers van ‘Canvas’.

     Softdrugsgebruik wordt binnen het Volkskrantgebouw gelegitimeerd, Dealen en harddrugsgebruik evenals overlast ingegeven door middelengebruik zijn reden tot uitzetting.

     1.7 Indeling


     Met name de grote ruimtes op de Begane Grond worden ingericht als expositie, workshop en disco/lounge ruimtes. Bij Canvas op de zevende verdieping bevindt zich een discotheek ruimte. Verder wordt er gebruik gemaakt van de terras die bij Canvas behoort. Vanaf 22.20 uur tot 22.40 uur op de terras van Canvas vindt er kunstmanifestatie plaats ter ere van Sputnik1.
     De details en indeling zie bij 5.1.


       De ligging van het pand (Wibautstraat 150) is algemeen bekend. Bekend is ook dat het pand bereiken met de auto niet optimaal is. Bezoekers kunnen betaald parkeren in de wijken rondom het gebouw. Afgeraden wordt met de auto te komen. Vanaf CS is het pand gemakkelijk met de metro te bereiken. Alle metros, halte Wibautstraat.


        Leveranciers kunnen gebruikmaken van het parkeerterrein rondom het Volkskrantgebouw. Er wordt dan ook geen parkeeroverlast verwacht.


         Verwacht wordt dat bezoekers met de fiets zullen komen. Er wordt voor gezorgd dat de voor- en zijkanten van het gebouw vrijblijven van fietsen.

           De geluidsinstallaties zullen bestaan uit twee kleine installaties. Gezien de omvang van de ruimtes, te gebruiken vermogens en isolatie van het pand zal er geen geluidsoverlast voor de buurt zal ontstaan. De “normale norm” van 50DB op de gevel van de dichtstbijzijnde woning, zal niet gehaald worden.


            Sanitair moet vooraf en tijdens het event regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt worden i.v.m. vergunning. Naderhand natuurlijk ook, voor de volgende bezoekers.


             De vooringang, lift, zaal op BG voor 12.00 uur worden door de schoonmakers gedaan.
             Op de 7de is Canvas veraantwoordelijk voor de schoonmaak.

              4.1 Algemene veiligheidsvoorzieningen
              Het is overal in het gebouw ten strengste verboden gevaarlijke stoffen of gassen te gebruiken. De horeca voldoet aan alle veiligheidseisen: vraag Tijs.
              De liften zijn gekeurd en staan onder een onderhoudscontract.
              Alle brandalarmvoorzieningen zijn aanwezig en gekeurd.
              De vluchtwegen zijn breed genoeg voor de maximum aantallen bezoekers, dit is in samenwerking met de brandweer vastgesteld.
              De gangen en vluchtwegen in het pand zijn vrij van obstakels.


               De beveiliging wordt verzorgd door:

               Franklin Esajas (entrée) 06 13702221

               Julien Haffmans (entrée) 06 27272001
               Gregory J. De Wit (BG) 06 21976166
               Rik Groenland (7
               de) 06 47155036
               Martijn Gijsberti (liften) 06 22955674


               Centraal nummer in geval van calamiteit: 112

               Als beveiligers mensen uitzetten wegens wangedrag (roven, overlast, geweld e.d.) dan noteren zij naam, adres, en telefoon-gegevens om hen naderhand aansprakelijk te kunnen stellen voor eventuele kosten die door de overlast zijn ontstaan en die om die kosten op hen te kunnen verhalen (wettelijke aansprakelijkheid, reparatie/schoonmaakkostenaangifte kunnen doen etc.).

                Het pand is veilig en makkelijk ontruimbaar. In geval van calamiteiten kan gevlucht worden aan beide zijden van het pand. In de gangen zijn duidelijk ontruimingsplan borden weergegeven. Voor het event wordt de bewegwijzering uitgebreid.

                 Het gehele pand is voorzien van een brandmeldsysteem. Additionele brandblussers zullen op diverse plekken, zoals in de nabijheid van het podium geplaatst worden.
                 Decoratiematerialen worden conform de normale eisen geimpregneerd. In overleg met de brandweer worden aanvullende voorschriften strikt uitgevoerd.

                  Op de 7de wordt een EHBO post ingericht op de eventdag zelf. De EHBO staat natuurlijk in nauw contact met de beveiliging.


                    19.00-00.00 Entrée met Ijsjes verkoop Julien Haffmans 06 27272001

                    Vertegenwoordiger Behane Grond Gregory J. De Wit (BG) 06 21976166

                    Opbouw beneden 12.00 uur

                    Alien Disco (beneden):
                    19:00 Cosmic Games 19:00 Dj Martian 21:00 Cosmic Bip Set Dj Goldfinger 21:30 Cosmic Angel Live - Marynka 22:00 Cosmodrome Crossover Cassette Party Dj X-0-X 23:00 Cosmic Minimal Dj Danyel 01:00 Dj Dezoncondor

                    Vertegenwoordiger de Liften Martijn Gijsberti (liften) 06 22955674

                    22.20-22.40 uur op de terras van Canvas kunstmanifestatie ‘Lancering van de Sputnik’.

                    Exact om 22.28 lancering door de Sputnik Technicians
                    Rik Groenland (7de) 06 47155036
                    Fred Pook (7de) 06 43858004


                    Vertegenwoordiger op de 7de Rik Groenland (7de) 06 47155036

                    10.00-15.30 opbouw 7de van 15.30-19.30 – bezet
                    7de Hemel:
                    19.30-20.30 – Spunik Set van Jaap
                    20.30-22.00 - Andy Birnbaum
                    22.00-22.25 - Dj Goldfinger - Space Disco
                    22.25-22.35 - lancering van de Spoetnik 22.35-23.30 - Dj Goldfinger of iemand anders 23.30-01.00 - DJ Disco Machine


                     Techniek geluid en licht Rik Groenland (7de) 06 47155036
                     Franklin Esajas (BG) 06 13702221
                     Fred Pook (7
                     de) 06 43858004


                      Master of Ceremonies Gregory J. De Wit (BG) 06 21976166
                      Thijs Timmers (7
                      de) 06 11286924

                      Ze kondigen aan. Ze hebben alle telefoonnummers van de mensen die optreden om hen te bereiken vlak voor ze op moeten.

                      Crowd Controle Elena Kravtchenko 06 48016172
                      Zij shuffelt programma en bewaakt de voortgang. Ze heeft alle telefoonnummers van de mensen die aan deze event deelnemen.