" /> vkg besturen | VolksBlog | KaosProjects

vkg besturen

Besturen van complexe processen


Beste mensen,
Komende donderdag en vrijdag kan worden gezien als de vaststelling van het vele werk dat al is gedaan om zover te komen, en de start van de herbezetting en benutting van het volkskrant gebouw. Onderstaande uitnodiging en commentaar resulteerde in een flyer die julien en ik afgelopen zaterdag in de wijk rond hebben gebracht. We werden ons toen opnieuw bewust van de impact die het gebouw voor de buurt heeft. De mensen die we spraken waren enthousiast omtrent het verkrijgen van informatie. Enkelen overwegen om daadwerkelijk te komen. Nieuwsgierigheid en inspraak waren de belangrijkste insteken. We vonden het nodig deze om te buigen naar: wie zelf in de buurt initiatief wil nemen om met en in het volkskrant gebouw levenheid te stimuleren is vooral welkom. Meer info...