" /> Besturen van complexe processen | VolksBlog | KaosProjects

Besturen van complexe processen


Beste mensen,
Komende donderdag en vrijdag kan worden gezien als de vaststelling van het vele werk dat al is gedaan om zover te komen, en de start van de herbezetting en benutting van het volkskrant gebouw. Onderstaande uitnodiging en commentaar resulteerde in een flyer die julien en ik afgelopen zaterdag in de wijk rond hebben gebracht. We werden ons toen opnieuw bewust van de impact die het gebouw voor de buurt heeft. De mensen die we spraken waren enthousiast omtrent het verkrijgen van informatie. Enkelen overwegen om daadwerkelijk te komen. Nieuwsgierigheid en inspraak waren de belangrijkste insteken. We vonden het nodig deze om te buigen naar: wie zelf in de buurt initiatief wil nemen om met en in het volkskrant gebouw levenheid te stimuleren is vooral welkom.
Besturen van Complexe Processen

Beste mensen,
Komende donderdag en vrijdag kan worden gezien als de vaststelling van het vele werk dat al is gedaan om zover te komen, en de start van de herbezetting en benutting van het volkskrant gebouw. Onderstaande uitnodiging en commentaar resulteerde in een flyer die julien en ik afgelopen zaterdag in de wijk rond hebben gebracht. We werden ons toen opnieuw bewust van de impact die het gebouw voor de buurt heeft. De mensen die we spraken waren enthousiast omtrent het verkrijgen van informatie. Enkelen overwegen om daadwerkelijk te komen. Nieuwsgierigheid en inspraak waren de belangrijkste insteken. We vonden het nodig deze om te buigen naar: wie zelf in de buurt initiatief wil nemen om met en in het volkskrant gebouw levenheid te stimuleren is vooral welkom. Ondernemendheid en initiatief als insteek dus. Ook bracht vorige week een ander product op: een criteriumlijst voor het selecteren van groepen die enerzijds onderling een duurzaamheid te verwachten geven, en anderzijds een bijdrage zullen kunnen gaan leveren aan de etage en het gehele gebouw: het geheel dient te draaien. Ik wil graag een aantal zaken met jullie delen, die bij kunnen dragen aan een evenwichtige groei van de levendheid van het gebouw:
  • Allereerst is goed dat we naast, groep, de etage, de exploitanten, de wisseltrekkers, de verhuurders, ed. inderdaad ook de buurt uitnodigen en zien als 'belangen'- of bijdragende partij; en
  • Ten tweede dat we denken aan een snelle en tegelijkertijd voldoende langzame groei van de bezetting van het gebouw, om de binding van onderlinge partijen en processen een duurzaam karakter in te laten nemen (kristalliseren vraagt tijd).
  • Ik denk aan dat de criteriumlijst vooral een interne gerichtheid te zien geeft en vraag me dus af welke functies (of ook criteria) er gaan gelden die naar buiten zijn gericht; komt er een buurtontmoetingspunt, kinderopvang, reparatieondersteuning (klussenproject), enz. wie zijn de buurt-stakeholders? Op basis waarvan doet ons besluiten ergens wel of juist niet enthousiast voor te zijn? Wanneer nemen we overwegingen wel/niet serieus?
  • Indien we overgaan tot een stevige bijdrage van mbo/hbo-stagiaires, worden de leverende onderwijsorganisaties dan ook een 'partij' om mee af te stemmen?
  • Zonder er veel woorden aan te besteden is er ondertussen gewoon sprake van 'besturing' of liever nog mede-sturing van processen; gaan huurders en verhuurders, exploitanten en buurtbewoners allen meedoen in die besturing? Is er sprake van deelbesturing maar gaat Urban Resort als eindverantwoordelijke ook de overall sturing hebben en nemen?

Ik doe een pleidooi een open netwerk besturing. Ik bedoel daarmee:
  • De interne en externe invloeden en functies zijn even van belang
  • Besturing van het volkskrantgebouw dient interne en externe stakeholders te bevatten.


  • De interne groepscriteria vinden hun betekenis uiteindelijk in de functies die het gebouw en de levendigheid van ervan voor de directe omleving gaat innemen.


  • Complexe processen vragen om niet-hiërarchische maar vernetwerkte besturing.Ik realiseer me hier enigszins strak uit te drukken. Dat is niet mijn bedoeling. Wel dat we aankomende donderdag vooral NIET een repressief tolerant praatje gaan houden voor de buurt. Wel een uitnodiging om mede initiatief te nemen. Wie initiatief neemt heeft recht van spreken, beïnvloedt, vult in. Kunnen jullie je daarin vinden? Ook denk ik dat het goed is ons te realiseren dat we met de eerste ronde groepen, interne stakeholders verkrijgen die medebesturingsverantwoordelijkheid dragen voor keuze van de volgende groepen die zich aan het aanbieden zijn. Naast allerlei andere generieke kwesties als beveiliging, brandpreventie, ict-netwerk, enz. Kortom:I s het mogelijk om voor aankomende donderdag en vrijdag een beginschets te hebben van een besturingsmodel waarmee vragen van de de buurt en de eerste ronde van groepen te beantwoorden is? Een groeiend en overeengekomen en medegebouwd besturingsmodel komt de duurzaamheid ten goede: op alle nieveaus.

Groet:

Hans Pollen
Amsterdam; 29 mei 2007
06-38180921