" /> Netwerkbijeenkomst: inventarisatie knelpunten Broedplaatsen | VolksBlog | KaosProjects

Netwerkbijeenkomst: inventarisatie knelpunten Broedplaatsen


Beste mensen uit broedplaatsen, vrijplaatsen en atelierpanden,

Tijdens de netwerkborrel van 31 mei jongstleden kwam naar voren dat de meeste panden wel tegen allerlei obstakels en gecompliceerde vraagstukken aanlopen. Er was duidelijk behoefte aan het aankaarten van deze knelpunten en om de ervaringen met al dan niet vergelijkbare situaties uit te wisselen. Daarom is toen ter plekke besloten een netwerkbijeenkomst te organiseren om deze verschillende knelpunten te inventariseren met de insteek om tot goede oplossingen te komen. Het doel van deze middag is derhalve om deze knelpunten uitvoerig te bespreken en om middels uitwisseling van ervaringen zoveel mogelijk ideeën op te doen voor mogelijke oplossingen.
Netwerkbijeenkomst: inventarisatie knelpunten Broedplaatsen
zondag 1 juli om 15.00u in Marci Panis, de Salon,
adres: Marcusstraat 52, de Salon


Beste mensen uit broedplaatsen, vrijplaatsen en atelierpanden,

Tijdens de netwerkborrel van 31 mei jongstleden kwam naar voren dat de meeste panden wel tegen allerlei obstakels en gecompliceerde vraagstukken aanlopen. Er was duidelijk behoefte aan het aankaarten van deze knelpunten en om de ervaringen met al dan niet vergelijkbare situaties uit te wisselen. Daarom is toen ter plekke besloten een netwerkbijeenkomst te organiseren om deze verschillende knelpunten te inventariseren met de insteek om tot goede oplossingen te komen. Het doel van deze middag is derhalve om deze knelpunten uitvoerig te bespreken en om middels uitwisseling van ervaringen zoveel mogelijk ideeën op te doen voor mogelijke oplossingen.

Ter illustratie een aantal voorbeelden van het soort problemen die regelmatig ter sprake komen:


  Lopen jullie ergens tegen aan, hebben jullie in het verleden allerlei obstakels overwonnen of loopt alles nou juist op rolletjes?
  Kom dan vooral om mee te praten en ervaringen uit te wisselen.
  Aangezien de situatie in ieder pand weer anders is, panden in verschillende ontwikkelingsstadia zitten en een andere ontstaansgeschiedenis of organisatiestructuur hebben kunnen we een enorme steun zijn voor elkaar.
  Samen weten we meer, het is zonde van de tijd en energie om zelf het wiel opnieuw uit te vinden.  Voor vragen, contact:

  Irene Kunst
  irenekunst@hetnet.nl
  020 6721781 / 06 45990740