" /> Pink en Doelstelling | VolksBlog | KaosProjects

Pink en Doelstelling

Beste mensen,

Wij zijn de rechtmatige opvolgers van de Volkskrant in het gebouw aan de Wibautstraat 150. Dit pand is ons door het Oosten verhuurd met al wat daarin opgenomen is, inclusief gas, water, electriciteit en internet. Urban Resort verhuurt deze ruimte met voorzieningen aan een paar honderd ondernemende mensen in de kunst, cultuur en sociaal maatschappelijke bijdragen. Wij zijn doende om met de toeleveranciers van gas, water, electriciteit en internet te zorgen voor kontinuiteit.


Beste mensen,

Wij zijn de rechtmatige opvolgers van de Volkskrant in het gebouw aan de Wibautstraat 150. Dit pand is ons door het Oosten verhuurd met al wat daarin opgenomen is, inclusief gas, water, electriciteit en internet. Urban Resort verhuurt deze ruimte met voorzieningen aan een paar honderd ondernemende mensen in de kunst, cultuur en sociaal maatschappelijke bijdragen. Wij zijn doende om met de toeleveranciers van gas, water, electriciteit en internet te zorgen voor kontinuiteit. Inzake internet nemen we ons voor om ons terug te trekken uit de dienstverlening die EuroFiber en Pink Roccade bieden aan PCM. Wij gaan over naar Surfnet (Culture Grid), weer via de ring van EuroFiber.

Ook Pink Roccade hecht groot belang aan ononderbroken en veilige informatiestromen, net als wij. In dat licht bezien verbaast het ons sterk dat u het voornemen te kennen geeft om onze huidige aansluiting op internet zonder overleg te verbreken.

Wij verzoeken u in lijn met uw bedrijfsdoelstelling de relatie met ons pas dan te beëindigen als onze overgang naar Surfnet rond is. Zo dient u onze ononderbroken informatiestroom voorziening. Wij dragen uiteraard zorg om deze overgang snel te doen realiseren.

Met dank voor uw gevoel voor verantwoordlijkheid, handelen overeenkomstig uw bedrijfsdoelstelling en zorg.

Groet ......Citaat:Het omzetten van ICT dienstverlening in daadwerkelijk toegevoegde waarde

In het voorjaar van 2005 ontstond de combinatie Getronics PinkRoccade. Een unieke integratie van decennialang opgebouwde ICT-kennis en -ervaring op het gebied van architectuur, infrastructuur en applicatieve dienstverlening. Ervaring waarbij kennis van markten en businessprocessen centraal staat en de werkomgeving van de medewerker het uitgangspunt is.

Een combinatie geworteld in Nederlandse bodem, met internationale reikwijdte. Vastbesloten om verwachtingen te blijven overtreffen en opdrachtgevers te voorzien van inventieve ICT-oplossingen. Toekomstvast en kostenefficiënt. Kern van de dienstverlening is het overal en altijd op veilige wijze ontsluiten van bedrijfskritische informatie voor de business processen van onze opdrachtgevers. Of het nu gaat om medewerkers die vanaf verschillende werkomgevingen, uit zeer uiteenlopende systemen, gegevens moeten kunnen onttrekken, of om burgers die voor hen relevante overheidsinformatie moeten opvragen.
Getronics PinkRoccade leidt gegevensstromen in de juiste banen en zorgt voor ononderbroken en beveiligde informatiestromen.