" /> Onderzoeken | VolksBlog | KaosProjects

Onderzoeken


Het lijkt er medio september 2007 op dat het ons gaat lukken in het Volkskrantgebouw. Zowel in de materiele sfeer als in de sociale sfeer creëert Urban Resort in samenwerking met KaosProjects Amsterdam randvoorwaarden, belemmeringen en sturing. Die zijn tezamen kennelijk veelbelovend voor mensen die in een creatieve productiesfeer willen werken en leven, ze trekken hen aan om in het Volkskrantgebouw werkruimte te huren en ze bieden hen (hopelijk) werkelijk ruimte voor creatieve productie.

Wijzelf (de mensen in het Volkskrantgebouw) en onze buitenwereld willen wel weten hoe we dat doen: een context/gebouwsfeer creëren waarin creatieve productie gedijt.

We willen dat weten om al doende bewust te zijn, om verhalen uit te wisselen met anderen die al doende bewust zijn, en om de kennis te laten toenemen. We willen weten, we willen kennis produceren, kennis waar ook een deel van belanghebbenden om ons heel (broedplaatsen Amsterdam, vastgoedsector) graag haar voordeel mee zou doen. Dat vraagt dus om het doen van onderzoek.

- Onderzoek in het Volkskrantgebouw -

Een context/gebouwsfeer creëren waar creatieve productie gedijtOnderzoeksopzet
7 september,
een samenwerking van Jan, Julien, Jaap, Dhian Sioe, Hans P. en Hans V.1 Rol van onderzoek in het creëren van …

Het lijkt er medio september 2007 op dat het ons gaat lukken in het Volkskrantgebouw. Zowel in de materiele sfeer als in de sociale sfeer creëert Urban Resort in samenwerking met KaosProjects Amsterdam randvoorwaarden, belemmeringen en sturing. Die zijn tezamen kennelijk veelbelovend voor mensen die in een creatieve productiesfeer willen werken en leven, ze trekken hen aan om in het Volkskrantgebouw werkruimte te huren en ze bieden hen (hopelijk) werkelijk ruimte voor creatieve productie.

Wijzelf (de mensen in het Volkskrantgebouw) en onze buitenwereld willen wel weten hoe we dat doen: een context/gebouwsfeer creëren waarin creatieve productie gedijt.

We willen dat weten om al doende bewust te zijn, om verhalen uit te wisselen met anderen die al doende bewust zijn, en om de kennis te laten toenemen. We willen weten, we willen kennis produceren, kennis waar ook een deel van belanghebbenden om ons heel (broedplaatsen Amsterdam, vastgoedsector) graag haar voordeel mee zou doen. Dat vraagt dus om het doen van onderzoek.

Nu lijkt onderzoek doen in de huidige situatie een ‘Onmogelijk project’:


  Nu zijn we nogal dol op onmogelijke projecten, omdat die zich bij uitstek lenen voor het samen werkend realiseren ervan. Hoe? Aan de optimistische kant van de balans staat bijvoorbeeld:


   2 Belanghebbenden bij dit onderzoek

    Zowel Urban Resort als KaosProjects werken met waarden c.q. vertrekpunten waarvan we aannemen dat ze sturend zijn bij het creëren van een werksfeer waarin creatieve productie gedijt. Ook de interesse die vanuit het broedplaatsenbeleid getoond wordt in het Volkskrantgebouw, werkt mee in de vertrekpunten.

    Zelfbeheer in vrijplaatsen door:
     Samen onmogelijke projecten realiseren door:
      Creatieve hotspots door:

       Urban Resort:
       KaosProjects:
       Bureau Broedplaatsen:


       3 Methodische smaken

       Smaken verschillen,
       hier enige stellingen / uitgangspunten om onderzoek in het Volkskrantgebouw te kruiden:                   4 Drietrapsaanpak

                   We denken momenteel aan een drietrapsaanpak voor het doen van onderzoek:


                   4.1 Delven

                   Een onderzoeksaanpak lijkt op het delven (mijnbouw) van bruikbare feiten:
                   UR wil t.b.v. het congres voor de broedplaatsen en vastgoedsector in december graag (diversiteit aan) antwoorden op de volgende evaluatievragen:

                    Delven in de vraag die zichtbaar werd nadat in april/mei het aanbod van werkruimte in het Volkskrantgebouw bekend werd

                    2) Welke selectie (zelfselectie en selectie door de belemmeringen die UR/Kaos opwierpen) heeft plaatsgevonden na de presentatieavonden in juni?
                    Delven in de ervaringen van mensen die zich op allerlei momenten hebben aangemeld en hebben afgezien c.q. doorgezet (interviews?)

                    3) Welke tips kun je aan anderen in deze sector geven c.q. welke leringen kunnen zij trekken van de Volkskrant-vastgoedcasus?
                    Verdieping is nodig in de vragen die in deze sector leven, een verband moet gelegd worden met het congresprogramma waarin deze vragen aan bod komen (simulatie als onderdeel ervan?)


                    4.2 Marineren

                    De zes studenten van de Universiteit van Humanistiek willen graag veldonderzoek doen binnen het Volkskrantgebouw. Zij kunnen zich onderdompelen in de groepen die op verschillende verdiepingen zetelen – als ware dat een marinade – en zich volzuigen met wat daar gaande is. Mogelijk ontwikkelen zij met de groepen op de verdiepingen visies, verhalen, acties,.. met betrekking tot het creëren van een sfeer waarin creatieve productie gedijt.


                    4.3 Stuurinstrumenten en -inrichting

                    Een onderzoekslijn die voor Urban Resort en KaosProjects onontkoombaar is, is de vraag welk besturingsmodel ons handelen stuurt. Welke (diversiteit aan) opvattingen hanteren wij met betrekking tot het bevorderen van zelfbeheer en zelforganisatie, hoe passen wij die toe op onszelf en elkaar, en welke fractale formules brengen we zoal in werking in de gebouwpopulatie.
                    Een bespiegelingsnoodzaak die vraagt om een serie reflectieve gesprekken, waarbij een critical friend kan helpen als betrokken buitenstaander.