" /> Behouden van ononderbroken datastromen | VolksBlog | KaosProjects

Behouden van ononderbroken datastromen


Stichting Urban Resort is sinds 10 juni officieel huurder van het voormalig Volkskrant pand, Wibautstraat 150. Dit pand is eigendom van Woningbouwvereniging Het Oosten, inclusief alle installaties, Het Oosten verhuurt dit pand de komende vijf jaar aan Urban Resort, inclusief de functionerende installaties die gas, water, elektriciteit en internet leveren. Urban Resort verhuurt deze ruimte, met voorzieningen, aan een paar honderd ondernemende mensen die kunst, cultuur en sociaal maatschappelijk bijdragen. Wij zijn doende om met de toeleveranciers van gas, water, elektriciteit en internet te zorgen voor continuiteit.Van: Stichting Urban resort
Datum: Amsterdam 18 juli 2007

Aan: Getronics Pink Roccade - info.nl@getronics.com

Info: Surfnet – aa@surfnet.nl
PCM -
holding@pcmuitgevers.nl
Eurofiber -
info@eurofiber.com 

Betreft: Behouden van ononderbroken datastromenStichting Urban Resort is sinds 10 juni officieel huurder van het voormalig Volkskrant pand, Wibautstraat 150. Dit pand is eigendom van Woningbouwvereniging Het Oosten, inclusief alle installaties, Het Oosten verhuurt dit pand de komende vijf jaar aan Urban Resort, inclusief de functionerende installaties die gas, water, elektriciteit en internet leveren. Urban Resort verhuurt deze ruimte, met voorzieningen, aan een paar honderd ondernemende mensen die kunst, cultuur en sociaal maatschappelijk bijdragen. Wij zijn doende om met de toeleveranciers van gas, water, elektriciteit en internet te zorgen voor continuiteit. Inzake internet nemen we ons voor om ons terug te trekken uit de dienstverlening die EuroFiber en Pink Roccade bieden aan PCM. Wij gaan over naar Surfnet (Culture Grid), weer via de ring van EuroFiber.

Net als wij hecht ook Pink Roccade groot belang aan ononderbroken en veilige informatiestromen, we verwijzen daarbij naar onderstaand citaat uit de bedrijfsdoelstelling. In dat licht bezien verbaast het ons dat u het voornemen te kennen heeft gegeven om onze huidige aansluiting op internet zonder overleg te verbreken. Dit bericht is overigens door u niet officieel aan ons meegedeeld.

Momenteel wordt de internetvoorziening al benut door enkele tientallen ingetrokken werkers. Het zonder overleg en regelen van overgang van de voorzieningen betekent voor hen en ons schade aan de bedrijfsvoering. Wij verwachten van u een maatschappelijk verantwoorde inzet in deze.

Wij verzoeken u om, in lijn met uw bedrijfsdoelstelling, de relatie met ons pas dan te beëindigen als onze overgang naar Surfnet rond is. Zo dient u onze ononderbroken informatiestroom voorziening. Wij dragen uiteraard zorg om deze overgang snel te doen realiseren. Graag treden we daarover met u in nader overleg.

Het is in uw en ons belang om deze overschakeling en het overgaan op een alternatieve reeks IP nummers, vlekkeloos te doen verlopen. Wij stellen ons voor dat het overschakelen van Pink Roccade als provider naar Culture Grid door u nauwlettend wordt gevolgd. U zou een waarnemer kunnen aanwijzen. Ook voor andere voorstellen zijn wij in, zij het in goed overleg.

Met dank voor uw gevoel voor verantwoordelijkheid, handelen overeenkomstig uw bedrijfsdoelstelling en zorg.
Citaat:Het omzetten van ICT dienstverlening in daadwerkelijk toegevoegde waarde

In het voorjaar van 2005 ontstond de combinatie Getronics PinkRoccade. Een unieke integratie van decennialang opgebouwde ICT-kennis en -ervaring op het gebied van architectuur, infrastructuur en applicatieve dienstverlening. Ervaring waarbij kennis van markten en businessprocessen centraal staat en de werkomgeving van de medewerker het uitgangspunt is.

Een combinatie geworteld in Nederlandse bodem, met internationale reikwijdte. Vastbesloten om verwachtingen te blijven overtreffen en opdrachtgevers te voorzien van inventieve ICT-oplossingen. Toekomstvast en kostenefficiënt. Kern van de dienstverlening is het overal en altijd op veilige wijze ontsluiten van bedrijfskritische informatie voor de business processen van onze opdrachtgevers. Of het nu gaat om medewerkers die vanaf verschillende werkomgevingen, uit zeer uiteenlopende systemen, gegevens moeten kunnen onttrekken, of om burgers die voor hen relevante overheidsinformatie moeten opvragen.
Getronics PinkRoccade leidt gegevensstromen in de juiste banen en zorgt voor ononderbroken en beveiligde informatiestromen.