" /> Processen | VolksBlog | KaosProjects

Processen


Ik voel mijn aandacht altijd maar weer uitgaan naar processen. Dat woord komt van pro-cedere en dat betekent vooruit-gaan. Daarbij komt wat me opvalt dat hoe de cirkel, die lijn waarvan eind en begin in elkaar overgaan, mijn doen en laten domineert. Mij valt op hoe mijn leven cyclies lijkt. Veel gebeurtenissen herhalen zich in mijn beleving. Ik doe vaak dezelfde dingen, gebruik dezelfde taal. Daar komt nog bij dat volgens mij er een samenhang is in wat mensen doen als ze bij elkaar zijn en de uitkomst van (wat ik noem) het groepsproces.
Processen

Ik voel mijn aandacht altijd maar weer uitgaan naar processen. Dat woord komt van pro-cedere en dat betekent vooruit-gaan. Daarbij komt wat me opvalt dat hoe de cirkel, die lijn waarvan eind en begin in elkaar overgaan, mijn doen en laten domineert. Mij valt op hoe mijn leven cyclies lijkt. Veel gebeurtenissen herhalen zich in mijn beleving. Ik doe vaak dezelfde dingen, gebruik dezelfde taal. Daar komt nog bij dat volgens mij er een samenhang is in wat mensen doen als ze bij elkaar zijn en de uitkomst van (wat ik noem) het groepsproces. Het kost me alle aandacht om al die waarnemingen in gezelschap te doen en te verzamelen. Ik gebruik een soort tweede aandacht om de eerste te richten, te beseffen dat ik wat zie en dat te waarderen als van "een" betekenis. De eerste aandacht laat ik trekken en vestigen door bewegingen, uitdrukkingen van (zo mogelijk) alle aanwezigen. In mijn bewust zijn rijgen zich strengen van die waarnemingen. Er is nog een derde aandacht: deze is het meevoelen als deel van de groep dat er iets gebeurt, verandert. Het proces, de cirkels, het handelen van de leden van de groep, meevoelen, alles samen, het gaat maar voort. Ik gebruik dit talent of deze inzet om zo nu en dan weer te geven wat er volgens mij gebeurt. Soms is er de tijd voor dat de andere deelnemers in een groep met me meekijken naar die reeks waarnemingen en checken of ze volgens hen kloppen. Ze stellen eventueel wat bij en als het klopt, dan lijkt het wel of allen, ik incluis, doorgaan naar een volgende fase in het (groeps)proces. Dan delen we ons bewustzijn samen, als groep. Sinds eind mei heeft Urban resort zich als het ware uitgebreid met KaosProjects mensen. Ze hebben hun vermogens inzake materieel beheer uitgebreid met sociaal beheer tijd en ruimte. Urban resort heeft dat gebruikt om het proces van het uitnodigen en toelaten van groepen deelnemers aan het Volkskrant pand uit te voeren. Van eind mei tot begin september zijn er zo 8 groepen in het pand toegelaten. 3 groepen zijn nu nog in dat proces, voor de 2de verdieping. Verdieping, dat woord heeft hier een diepere betekenis. Op andere etages zijn groepen samengevoegd, min of meer aangezet door Urban Resort. Zelforganisatie is daarmee min of meer met kracht aangezet. Nu is er meer rust om drie groepen zelf te laten ploeteren aan een ongekende samenhang. Al is er zeker ook sprake van een gevoel van spanning bij hen en ons, Urban Resort: "Gaat het lukken?". Nu hebben alle aanwezigen hun facturen en borg vorderingen ontvangen. Daarnaast gaan ze de komende weken allen met Urban Resort tot overeenkomst komen, op papier wel te verstaan. Iedere groepsdeelnemer komt daarvoor met Urban Resort rond de tafel. Dat is een ontmoetingsmogelijkheid van groot belang: "Zijn we het eens?" " Gaan we met zijn allen de visie van Urban Resort waarmaken?".Als geheel van Urban Resort met KaosProjects mensen gaan we een nieuwe fase in. De woorden gaan snel over in daden. Dat kan zijn dat ieder zijn eigen gang gaat in het gezelschap van de anderen of dat er voor gesamenlijke zaken speelregels komen die uitdrukken welke kant we elkaar in sturen. Het geheel is groter dan de som der delen. Het Volkskrant pand is een samenhangend systeem met een omleving die het inricht door en mee te experimenteren. Wordt dat een afspiegeling van de wijze waarop dat gebeurt bij ADM, Ruigoord, Plantage Doklaan, NDSM en dergelijke? De hele opzet in het Volkskrant pand biedt slechts ruimte aan werken, spelen en leren. Er zijn ateliers, oefentheaters, studioos, podia, een mooi uitzicht op het dak en een veelheid aan creatieve mensen. Moeten ze een samenhang gaan vertonen? Door inzet van Urban Resort? Er is een streven om iedereen goed verdienend te doen zijn in het huidig economies stelsel. De publieke ruimten moeten evenzo geld opbrengen. Dat geld is nodig om het Volkskrant met zijn bemensing overeind te houden. Kan met dat geld ook geïnvesteerd worden in het nieuwe en onbekende en onbetaalbare? Het zijn vragen die nu ter beantwoording voorliggen.Welke fasen van ontwikkeling zijn er te voorzien? Hoe gaat Urban Resort de voorgenomen zelfsturing op gang brengen? Zeker hanteren ze nu sociaal vernieuwende aanpakken. Hoe leren anderen van hen en met hen wat werkt? en wat niet? Is de aanpak zoals van de Oostvaarders plassen een succesvolle? Laat de natuur met rust en zij ontwikkelt op eigen werking tot een weer levende natuur die vrij is van menselijke ingrepen. Dat kan ook een hele goede zijn voor Urban Resort. Laat het Volkskrant pand verder met rust en het ontwikkelt zich tot een broedplaats die zijn weerga niet kent, vrij van bestuurlijke ingrepen. Ik zou er graag als een getuige ingemetseld worden. Net als de voordeur: hij doet het. Als je drie keer klopt op de linkerkant gaat ie niet open. Behalve als er brand is, dan kan iedereen erdoor. Hij neemt alles waar en doet er niet toe.

Houten, 2 september 2007, jan gieszen