" /> Over uitbaten en samen delen : een aanzet | VolksBlog | KaosProjects

Over uitbaten en samen delen : een aanzet


Op diverse etages komen groepen die zelfsturend, zelfbeherend, procreatief zijn. In beginsel krijgen de groepen een eigen besloten etage die zij zelf inrichten, beheren en benutten. Van daaruit leveren zij diensten en producten op waarmee ze zichzelf kunnen bedruipen. De opbrengsten van hun handel en wandel leveren een complete dekking voor hun kosten van voeding, verblijf en verbruik op. Zij sturen zelf hun koers over de jaren in het geheel van de Volkskrant in haar omleving.

Op diverse etages komen groepen die zelfsturend, zelfbeherend, procreatief zijn. In beginsel krijgen de groepen een eigen besloten etage die zij zelf inrichten, beheren en benutten. Van daaruit leveren zij diensten en producten op waarmee ze zichzelf kunnen bedruipen. De opbrengsten van hun handel en wandel leveren een complete dekking voor hun kosten van voeding, verblijf en verbruik op. Zij sturen zelf hun koers over de jaren in het geheel van de Volkskrant in haar omleving. In principe richten zij ook werkplaatsen in op hun etage. Niet alle werkplekken kunnen zij in eigen beheer voeren. Aan bijvoorbeeld geluidsstudio's of dansstudio's of lasplekken worden eisen gesteld die niet op de etage gerealiseerd kunnen worden. Dergelijke werkplekken en uitvoeringsplaatsen kunnen ze wel in hun verlanglijst opnemen. Urban Resort gaat in de kelder of elders in het pand die verlangens verwerkelijken. Die bijzondere werkplekken en uitvoeringsplaatsen worden samen gedeeld. Uitbaters worden gevonden om deze faciliteiten in te richten en te doen bezetten tegen vergoeding door de deelnemers in groepen. Om tot volledige bezetting te komen zullen ook mogelijkheden ontstaan voor deelnemers van buiten, uit Amsterdam en omstreken. Zo kan een netwerk van personen en groepen om de Volkskrant heen ook deelnemen aan de creatieve en productieve dynamiek. Aan wat voor uit te baten ruimten en inzet denken we?
 • Ambachtelijke werkplaatsen voor het bewerken van hout, metaal, steen, kunststoffen, papier en karton.
 • Werkplaatsen voor fijnmechaniese en elektroniese apparaten* Studio's voor het spelen en maken van muziek - akousties.
 • Studio's voor het spelen en maken van muziek - elektronies.
 • Studio's voor het spelen van krachtige en luidruchtige muziek.
 • Studio's voor het opnemen van geluid, muziek, zang.
 • Studio's voor het opnemen van beeld : fotoos en films.
 • Drukkerijen voor diverse afbeeldingsmogelijkheden.
 • Donkere kamers.
 • Studio's voor het opemen van beeld en geluid combinaties - elektronies.
 • Studio's voor dansen (ook hoog), spelen, sporten, fitness, bewegen, vechten & verdedigen, helen.
 • Lesruimten met stoelen en tafels.
 • Lesruimten leeg.
 • Ruimten voor helen - met en zonder apparatuur.
 • Stilteruimten (gevarieerde overtuigingen).
 • Rustplaatsen.
 • Podia voor klein theater, performances, voordrachten, muziekuitvoeringen, videowerk met rondom geluid.
 • Galeriejen voor beelden, panelen en papieren, performances, objecten.
 • Koffiehoeken, restauraties ontbijt, lunch, diner, cafees, trefplaatsen.
 • Hangplaatsen voor hangmatten.
 • Kookgelegenheden, mini keukens.
 • Kinderopvang, babys, peuters, kleuters, kinderen.
 • Jongeren opvang, leer, heel en speel-ruimten.

Bij al deze werk, speel, leer en showplaatsen hoort het voorzien in de nodige logistiek. Grondstoffen moeten worden aangevoerd, afval en produkten afgevoerd. Soms blijven producten enige tijd staan omdat diverse bewerkingen de nodige tijd vragen. Als dat gebeurt in ruimten die samen gedeeld worden is het zaak de onaffe producties te kunnen parkeren. Die processen horen bij de diverse soorten uit te baten ruimten. De uitbaters dienen dergelijke processen te regelen en bieden aan hun afnemers. Sommige activiteiten zijn onderdeel van de leefsfeer in de Volkskrant.
a) De zorg voor de inwendige mens (voeden en stofwisselen) zijn van primair belang. Aanwijzingen voor kookgelegenheden en onderhouden van toiletten zijn zaken die iedere groep op een etage als verantwoordelijkheid dient op te nemen. Voor de kelder wordt dat een zorg van de verzamelde uitbaters of urban resort (nader te bepalen).
b) Afvalverwerken is een verantwoordelijkheid van iedere groep. De grondbeginselen van hergebruik, afvalscheiden en zelfverzorgen gelden voor de Volkskrant als geheel.
c) Kinderopvang is een goede derde als we de werk- en leefsfeer succesvol willen koppelen. Er zijn partijen die dit willen opzetten en uitbaten.
d) Trefplaatsen met horeca voorzieningen zijn comfortabel als we het ontmoeten met klanten, afnemers, opdrachtgevers, medemensen en dergelijke willen bevorderen. Een bundeling van alle uitbaters onder mogelijk één verantwoordelijke partij wordt gezocht.
e) Dansen, bewegen, helen, sporten en dergelijke vinden in twee tot drie ruimten plaats. 1) Een plaats waarin 4 meter hoge proporties gelden (begane grond - rechts voor), 2) in de kelder in de bestaande fitness hoek, 3) in een geprojecteerde podium sfeer op de tweede etage). Ook hier worden exploitanten gegroepeerd om tot inrichting en succesvolle bezetting te komen. De mogelijkheid is groot om partijen van buiten te interesseren (de buurt, dansscholen en dergelijke).
f) Theater, film, performances zijn mogelijk op meerdere plaatsen. 1) De danstudio met 4 meter hoge proporties is in te zetten (vloer beschermen). 2) Het geprojecteerde podium op de 2e etage is een goede mogelijkheid. 3) De restauratie op de 7e etage gaat mogelijkheden bieden te presenteren. Voor de overige samen deelbare activiteiten die grotendeels in de kelder zullen komen en op sommige terreinen ook op etages plaatsvinden, zullen we mikken op een groepsgewijze uitbating. Mogelijke uitbaters in een overeenkomstig productiegebied zullen we bij elkaar halen om te komen tot een goede bezetting en continuïteit en dienstverlening op hun vakgebied. Voor alle uitbaters geldt dat zij actief aansluiten bij de behoeften en vereisten van de groepsdeelnemers. Deze afstemming en wisselwerking draagt bij aan het slagen van urban resort Volkskrant als geheel. Nadere uitwerking zal meegedeeld worden door netwerken. Dit proces zal ook op de site voortdurend te volgen zijn.

Amsterdam, 7 juni 2007 - jan gieszen