" /> Mensen hebben nodig: water, materie, lucht, energie (vuur) en elkaar | VolksBlog | KaosProjects

Mensen hebben nodig: water, materie, lucht, energie (vuur) en elkaar


Mensen maken onderdeel uit van de natuur hier op de aarde. De aarde is onderdeel van een stelsel Sol met een zonnetje erin. Dat geheel maakt deel uit van een melkweg en bevindt zich in een cosmos.
In de natuur produceert de mens cultuur. Iedere taal is te zien als een facet van de cultuur als geheel. Steden met gebouwen zijn te zien als cultuuruitingen. Het zijn verschijnselen die de mensen voortbrengen en, net zo min als de natuur, beheersen.


Mensen maken onderdeel uit van de natuur hier op de aarde. De aarde is onderdeel van een stelsel Sol met een zonnetje erin. Dat geheel maakt deel uit van een melkweg en bevindt zich in een cosmos.
In de natuur produceert de mens cultuur. Iedere taal is te zien als een facet van de cultuur als geheel. Steden met gebouwen zijn te zien als cultuuruitingen. Het zijn verschijnselen die de mensen voortbrengen en, net zo min als de natuur, beheersen.
De mens in zijn eentje is niets. Eenmaal geboren sterft hij als er geen verzorgers zijn die voeden en groot brengen. Een specifieke combinatie van twee mensen kan een mens voortbrengen (pro-creatie). Twee of meer mensen kunnen ook communiceren, iets bouwen, iets leren en dergelijke.
De mens heeft water nodig, schoon, zoet water. Veel kinderhersens verdrogen door tekort aan water. Veel mensen lopen kilometers om aan water te komen. De natuur zuivert water in grote hoeveelheden, als de mens haar niet stoort.
De mens heeft lucht nodig. De natuur zuivert de lucht met de planten en bacteriën en doet aan een kringloop om wat de mens uitademt (expireert) meer inadembaar te maken (inspireerbaar). Door bossen uit te roeien hapert de kringloop en krijgt de mens ademhalings moeilijkheden.De mens gebruikt materie uit de natuur en gebruikt het om te bouwen. Bouwwerken nemen ook ruimte in (de natuur in). Als een bouwwerk vervalt, dan komt de afval terug in de natuur. De natuur transformeert het afval tot grondstoffen voor opbouw of herbouw, als zij de tijd heeft.
De mens is in voortdurende beweging, net als de natuur waarin ze bestaat. Zien, horen, geluid voortbrengen, voortbewegen, het is alle onderdeel van een voortdurend bewegen. De energie die we inzetten om te bewegen komt uit de natuur voort. We kennen het als vuur. We genereren energie met behulp van de wind, getijden, zonnelicht, aardwarmte, vergane planten en zo meer. Daarnaast voeden we ons en andere stelsels die zich aan ons voeden. Daarmee groeien we en veranderen we (entropie).

Deze principes dragen bij aan leven, samenleven, langleven en levens bedreigen. Ons inzicht erin en ons menselijk gevoel ervoor kun je ethiek noemen. We stimuleren elkaar om ons bewustzijn te gebruiken om ethies verantwoord te handelen.

Achtergrond en visie Urban Resort m.b.t het vml. Volkskrantgebouw

Visie Urban Resort
Urban Resort wil in het Volkskrantgebouw veel meer bieden dan een goedkoop onderdak waar individuen hun eigen ding kunnen doen. Dat 'veel meer' groeit als we elkaar leren kennen, mogelijkheden ontdekken en gaan samenwerken. Het geheel is meer dan de som der delen. De visie van Urban Resort is dat deze meerwaarde ontstaat door zelforganisatie en zelfbeheer. Maar zelforganisatie en zelfbeheer ontstaan niet vanzelf. Daar zullen alle individuele gebruikers, alle groepen en alle mensen die zich met het beheer bemoeien een hele klus aan hebben. De uitdaging die Urban Resort dus biedt is: laten we samen in het Volkskrantgebouw voor elkaar en met elkaar de ideale werkplek maken. Productie, verdienen, leren, plezier, vakantie ('t is een 'resort'), leven, alles in één gebouw.


Urban Resort kenmerkt zich door hetgeen zij in hun leefgemeenschappen praktizeren mee te nemen in werkgemeenschappen zoals om en nabij het Volkskrant pand. Alle voorgaande zaken komen daarin aan de orde. Niet allemaal zo puur en idealisties, maar wel van invloed op de hedendaagse economiese dwingendheid.
Urban Resort pakt het enerzijds materieel aan. De huur voor ruimte is verhoudingsgewijs laag. De voorzieningen die voor die huur worden geboden, zijn bijzonder. Naast ruimte, water en energie biedt Urban Resort ook een open deelname op de virtuele wereld, het internet aan. De groepen die deelnemen in dit Urban Resort reageren soms als verwende kinderen. Ze krijgen niet zonder meer wat ze willen, ze moeten er mede zelf voor zorgen. Ze krijgen in dit Urban Resort een mede verantwoordelijkheid voor het op gang houden van de kringloop in de natuur, gericht op duursaam leven. Het is duur, je doet het samen en je maatstaf is leven in en aan de gemeenschap deelnemend.

Op deze wijze maakt Urban resort Culturele, Ecologiese en Generatie binding waar. Het kan nog een hele tijd duren voordat Urban Resort in overeenstemming met alle betrokkenen haar visie waarmaakt. De groepen zijn er bijna allemaal in. Drie ervan doen een poging om op eigen wijze een hele lege verdieping (2) invulling te geven: 100-handigen, Oostblok en Experience. Dat is een bonte culturele verzameling van verschillende generaties die ook nog een podiumruimte scheppen. Urban Resort doet hier weinig of niets aan, immers, zelforganiseren, zelfsturen en zelfbeheren is de visie? Urban Resort, zo mag je stellen, pakt dit hele gebeuren ook sociaal maatschappelijk aan. Dat is geen sinecure, nee, het is een voorbeeld van sociaal vernieuwen en mag gezien worden.


Houten, 2 september, Jan Gieszen