" /> KaosKoersen | KoersDiscussie | KaosProjects

KaosKoersen

Naar een Diensten overeenkomst tussen Urban Resort – KaosProjects / KaosServices

Inleiding
Afgelopen maanden is de samenwerking tussen UR en KP steeds intensiever geworden.
De aanleiding is dan ook erg groot: de herbezetting van het Volkskrant gebouw, de instroom van nieuwe werkgroepen en het begeleiden bij de groepsvorming.
Read More...

Volkskoers?

Onze bemoeienissen met de herbezetting van het Volkskrantgebouw doet ons onze koers heroverwegen. Read More...

KaosKoers 2007

Op 5 Maart 2007 besloten de KaosStuurders in vergadering over de koers voor 2007.
Belangrijkste punt is de duidelijke scheiding tussen KaosProjects en KaosServices.

De agenda had de volgende onderwerpen:
Koers 2007
Operationele omgang
Financieel overzicht
Planning tot aan de Zomer
Het financieel overzicht is niet behandeld. Read More...

Koers 2007

Uit de karresporen


2006 was een goed jaar. Dat gaan we minimaal in 2007 voortzetten. Of willen we meer? Anders? Minder doch beter?
Schroom niet om je te laten horen. Want alleen dan kunnen we onmogelijke projecten realiseren.
Read More...

Verander de wereld; wat vinden wij van deze insteek?

Verander de wereld


Je kunt natuurlijk een bijdrage storten op giro 555, maar je kunt ook zelf naar een ontwikkelingsland toegaan om te helpen. Particulieren die hun eigen project opzetten, buiten de grote hulporganisaties om - het komt steeds vaker voor. Ze bedruipen zichzelf: ,,Nadat ik mijn vrienden een e-mail had gestuurd, ging het heel snel.''
Read More...

Groene of blauwe knoop?

Vragen

Hans vraagt zich af of bijgaande link past bij hetgeen wij willen bewerkstelligen.
Het is de start van een uitvoerige discussie. Zie daartoe de 'Comment' knop.
Read More...