" /> Volkskoers? | KoersDiscussie | KaosProjects

Volkskoers?

Onze bemoeienissen met de herbezetting van het Volkskrantgebouw doet ons onze koers heroverwegen.
Nou, onze koers is weer lekker aan het buigen. Door met Urban Resort samen te werken aan de herbezetting van Het Volkskrantgebouw, verkrijgen onze activiteiten een omvang die we niet hadden voorzien. We gaan nieuwe allianties aan. We heroverdenken de samenwerking met de scholen. We leveren bijdrage aan de besturing van het pand in relatie tot de buurt. We verkeren vanaf 1 juni dan ook op 2 plaatsen: De Tesselschadestraat in de vorm van ANTI-kraak. En in het Volkskrantgebouw samen met de oorspronkelijke kraakbeweging. Bijzonder...!
Keep in touch om ons proces te volgen.
We zijn benieuwd naar jullie commentaar.