" /> Verander de wereld; wat vinden wij van deze insteek? | KoersDiscussie | KaosProjects

Verander de wereld; wat vinden wij van deze insteek?

Verander de wereld


Je kunt natuurlijk een bijdrage storten op giro 555, maar je kunt ook zelf naar een ontwikkelingsland toegaan om te helpen. Particulieren die hun eigen project opzetten, buiten de grote hulporganisaties om - het komt steeds vaker voor. Ze bedruipen zichzelf: ,,Nadat ik mijn vrienden een e-mail had gestuurd, ging het heel snel.''
Stond 2006 in het teken van het verbinden van de stelsels onderwijs en duurzaam ondernemers, een koers die nu echt begint aan te slaan, waarop gaan we ons richten in 2007?

Even samenvatten:
In januari organiseerden een aantal jongeren en ouderen samen een afterparty t.b.v. een bijeenkomst van de politieke partij Amsterdam Anders / De Groenen. KaosProjects bereidde zich voor deze bijeenkomst tevens voor om KaosServices op te starten.
In verschillende bijeenkomsten maakten we stap voor stap en in interactie met belangstellenden, ondernemers en project initiatiefnemers de 'formule' concreet hoe we in het netwerk ons gaan verbinden.
Tijdens de zomer dienden we een projectvoorstel in ter verkrijgen van subsidie onder de noemer Creative Challence Call. In november verkregen we bericht dat ons project buiten de subsidie valt. Het plan leverde ons echter wel een projectplanning op die we tot komende zomer hanteren, weliswaar wat op de achtergrond dienend.
Voor en na de zomer werden bijna 10 stagiaires begeleid door KaosProjects. Marketing, administratie, project initiatief en divers culturele inzet wordt geboden aan de aangeslotenen in ons netwerk.
De KaosStuurdes besloten om het netwerk zo min mogelijk te institutionaliseren, waardoor een grote handelingsvrijheid wordt gewaarborgd. KaosProjects is derhalve een stichting in oprichting. Deze status behouden we totdat er noodzaak bestaat om ons nader te vormen.
KaosServices zullen we inschrijven bij de KvK in 2007. Daarmee verkrijgen we een rechtspersoon waarmee we alle officiële interacties en transacties kunnen uitvoeren.
Met deze dubbele structuur denken we veel handelingsvrijheid te verkrijgen en initiatieven te kunnen dienen.

Wat nu in 2007?
We denken als KaosStuurders dat de verbinding tussen entrepreneurs en onderwijs nader kan worden uitgebouwd. Gemeenschappelijke scholingsvragen - zoals die van een secretaris van een zwemvereniging en die van in boekhouden scholende stagiaire - is een koers waarop we kunnen varen. Dit vereist overleg en 'open breken' van de toch wel veel in zichzelf sturende scholen.
Stagiaires vanuit MBO's hebben we nu in ruime mate. De vraag naar HO-studenten wordt echter steeds groter.
Hier hebben we aandacht en communicatie aan te besteden.

Andere koersrichtingen hebben we op te pakken. Daarmee onze eigen vernieuwing te waarborgen. Vinden we dat in:
* verbinden met andere netwerken?
* het actief leggen van onverwachte maatschappelijke verbanden?
* het organiseren van leersessies met 'anders' denkenden'?
* het aansluiten bij en katalyseren van projecten die door jongeren worden beoogd
* het toepassen van een alternatief betalingsysteem tussen ondernemenden
* vooral: op zoek naar jong, cultureel, creatief, initiatiefvol talent
* om nader aan te vullen...

Uw bijdrage
Graag verneem ik van onze lezers, onze netwerkers, onze entrepreneurs, onze jongeren en internationale contacten om ons een koers te wijzen. Als advies, als activiteit, of welke andere vorm dan ook.
Gebruik s.v.p. in eerste instantie de 'comments' onderaan dit bericht.
In februari plaatsen we onze koers 2007 op grond van jullie bijdragen op het web.

Hartelijk dank...!