" /> Naar een Diensten overeenkomst tussen Urban Resort – KaosProjects / KaosServices | KoersDiscussie | KaosProjects

Naar een Diensten overeenkomst tussen Urban Resort – KaosProjects / KaosServices

Inleiding
Afgelopen maanden is de samenwerking tussen UR en KP steeds intensiever geworden.
De aanleiding is dan ook erg groot: de herbezetting van het Volkskrant gebouw, de instroom van nieuwe werkgroepen en het begeleiden bij de groepsvorming.
Inleiding
Afgelopen maanden is de samenwerking tussen UR en KP steeds intensiever geworden.
De aanleiding is dan ook erg groot: de herbezetting van het Volkskrant gebouw, de instroom van nieuwe werkgroepen en het begeleiden bij de groepsvorming.

Komende maanden zal de samenwerking naast uitvoering ook organisatorisch worden geregeld. Zijn we momenteel aan het werk om op grond van subsidie de bijdrage van KS financieel onderbouwd te krijgen, constructies met stagiaires via KS, verloning van tijdelijke dienstverleners, contractering met ROC’s en Hogescholen zijn komende voorbeelden waarbij het maatschappelijke veld aan het welslagen van de creatieve industrie binnen de Volkskrant bijgedraagt.
Allianties worden dus niet alleen binnen het pand gesloten…!

In de afwegingen geldt steeds welke constructie het best past bij de alliantie die wordt aangegaan.
KaosServices is in het leven geroepen om voor ondernemende initiatieven een passende rechtsvorm te zijn. En waarbinnen services gerichte werkzaamheden worden uitgevoerd die de allianties ondersteunen in bedrijfsvoering of desnoods in voorwaardelijke zin.

Dienstenpallet
Bij groepsvorming tijdens het instroom proces in de Volkrant wordt expertise van Jan, Julien en (deels) Hans ingezet. Deze werkzaamheden vormen de ‘professional services’ van KS.
Bij 3 RocVa deelnemers is verloning van werkzaamheden de inzet (vrijwilligers vergoeding). Zij vormen een voorbeeld van KaosServices. Wij stellen voor om met de financiële ondersteuners die per 1 juli kunnen starten, te contracteren tussen UR en KS en KS met die individuele deelnemers, aangezien na de zomer de stage ook bij KS zal worden gelopen, continuïteit van werkzaamheden kan worden gegarandeerd en er vloeiende overgang naar meer leergerichte stage kan worden gewaarborgd binnen 1 geheel traject tot aan het nieuwe jaar.
Bij contractering met scholen t.b.v stagediensten stellen wij voor om KS als geaccrediteerd bedrijf in te zetten. Het vormt het eerste reeds beproefde scenario van KaosServices tot nu toe.
Wij stellen voor om de veelheid aan constructies binnen KaosServices op te vangen en met UR een dienstenovereenkomst aan te gaan (zie schema volgende pagina).

Tarieven in dit verband
  • 0 euro per uur in het kader voor begeleide ondersteunende KaosServices met inzet van deelnemers op niveau 1-2 (een goede lunch als prestatie beloning)
    8 euro bruto per uur voor begeleide ondersteunende KaosServices met inzet van deelnemers op niveau 3-4
    15 euro bruto per uur voor zelfstandige KaosServices met inzet van deelnemers op HBO-niveau (bijvoorbeeld volwaardige ICT-diensten of financiële administratie)
    25 euro als tussentarief als overbruggingsinzet (denk aan onze eigen vrienden)
    50 euro voor KaosProfessional Services met inzet van ervaren consultantsAantrekkelijkheid
Bovengenoemde schets is aantrekkelijk voor UR, omdat zij zich kunnen concentreren op hun kerntaken, zij na verloop van tijd zich kunnen wenden naar een nieuw pand. Zij laten een draaiende KaosServies organisatie achter. Bij elk nieuw pand is de opbouw van dergelijke dienstenovereenkomst na te streven. Hierdoor is de geschetste constructie aantrekkelijk voor KS, aangezien zij bij een nieuw pand een nieuwe werkend servicebureau kan inrichten.
KaosProjects (de sturende entiteit van KaosServices) heeft contacten met de scholingsmarkt. Die wil zij graag inzetten op een wijze die meer is dan doorgifte loket. Wij stellen ons voor stagebegeleiding en in cimmunicatie met de scholen op niveau te tillen. Daar komen individuele ondernemenrs en opstartende organisaties niet aan toe.

Afrondend
Wij koersen daarmee op een win4 situatie: voor de stagiaire, voor de school, voor de dienstontvanger en voor KaosServices.

Graag jullie mening!