" /> KaosKoers 2007 | KoersDiscussie | KaosProjects

KaosKoers 2007

Op 5 Maart 2007 besloten de KaosStuurders in vergadering over de koers voor 2007.
Belangrijkste punt is de duidelijke scheiding tussen KaosProjects en KaosServices.

De agenda had de volgende onderwerpen:
Koers 2007
Operationele omgang
Financieel overzicht
Planning tot aan de Zomer
Het financieel overzicht is niet behandeld.
Koers 2007

KaosProjects:
• Zichtbaarheid van KaosProjects stimuleren met studenten marketingcommunicatie
• Onderzoek naar en verkrijgen van subsidies ’verkopen van onze KaosAanpak’
• Organiseren van nog 4 kaosbijeenkomsten dit jaar
• Aangaan van nieuwe allianties, samenwerkingsvormen voornamelijk binnen Amsterdam, waaronder met woningbouwcorperaties
• Verstevigen van relaties mbo-instellingen
• Relaties aangaan met Hbo-instellingen
• Verkrijgen van opdrachten voor nieuwe samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld: Volkskrant)
• Juridisch onderzoekje naar de beste verhoudingen tussen de diverse rechtspersonen van KaosProjects en KaosServices

KaosServices:
• Operationeel worden van Kaosservices’ lering trekken’: b.v. d.m.v. artikel
• KaosServices uit ontwikkelen en vermarkten, naar een aparte entiteit laten doorgroeien
• Werving van nieuwe klanten voor KaosServices (ondernemers, projecten, verenigingen en stichtingen
• Organisatorisch en inhoudelijk verzorgen van congressen en cursorische activiteiten
• Target > € 1000;-- op rekening d.w.z na aftrekt van alle kosten en persoonlijk inzet
• 1 keer of 2 keer per jaar hebben te verhuizen, doorgaan op de formule met deze vastgoedbeheerder bij vrijkomende panden: vergelijkbare functies te vervullen.


Operationele omgang

• Wij Kaosstuurders – Welke werktheorie hanteer je met betrekking tot KaoServices?
• Wie zijn de opdrachtgevers?
• Hoe positioneren we ons in de markt?
• Hanteren van diverse tarieven.
• Uitwisselen van diensten i.p.v. geld.
• Neerslag van elke dienst in leerdocument.
• Administratieve flow (Asia)
• Weekplanningen: communicatie staat centraal
• Operationele omgang met stagiaires!
• Nihed & Youssef vormt een koppel voor het onderzoek financiële administratie bij een sportclub.
• Asia & Sanna vormen een koppel en werken samen naar een gemeenschappelijk eindproduct (mode+kinderen)
• Mohammed is multi inzetbaar. En daarmee is hij op zoek naar eigen koers.
• Hoe Asia & Nihed gaan samenwerken.
• Wie begeleidt wie en dat hoeft niet verdeeld te worden, maar 1 persoon ondertekend de POK (praktijkovereenkomst)
• Het bijhouden van een logboek door de stagiaires (Internet)
• Het sturen van opdrachten en leereffecten ‘conform de inhoudelijke praktijkovereenkomst’.
• Het leggen van persoonlijke opdrachten voor de stagiaires en ook door de stagiaires.
• Huishoudelijk: - Inventaris compleet maken
- Overzicht van de kosten die er gemaakt worden (lunch)
• Internet & Telefonie moeten worden gemonteerd.
• Hoe we met de deur omgaan en bezoekers (touwtje aanmaken voor het openen van de deur.

• Wat staat waar > Elektronisch. Waar moet alles staan en hoe kan ik (Asia) ervoor zorgen dat alles goed geordend is voor mij en voor de andere Kaosleden.
• Welke werkprocessen zijn er te doen? Wat komt binnen (mailverkeer,mensen, producten). Reageren eventueel op mails.
• Hoe wordt het geprocedeerd(Hoe loopt dat?). Een deel kan opgeslagen worden en ook doorgegeven worden aan bijvoorbeeld opdrachtgevers.
• Hoe zorgen we voor continuïteit (wisselende stagiaires en begeleiders).
• Een vergadering elke week op maandagochtend/avond is essentieel voor het bespreken van diverse zaken en een richtlijn vormen kan soms wel nodig zijn om er naar toe te werken en dat het niet 'een individueel besluit wordt’ maar een gezamenlijk besluit wordt.


Planning tot aan de Zomer

• Congressen
• Cursorische activiteiten
• Bijeenkomsten
• Diverse adhoc activiteiten