" /> Ver-wonder-ing | Home | KaosProjects

Ver-wonder-ing

Arbeidsmarkt sentiment....

Amsterdam - De werkloosheid onder allochtonen is in het derde kwartaal gestegen naar 11 procent, een toename van 3 procentpunten ten opzichte van vorig jaar. De toename van de werkloosheid onder autochtonen was met 1,2 procentpunt minder sterk, blijkt uit cijfers van het CBS. Read More...

Veel meer slaven door Hollanders uit Afrika gesmokkeld

Smokkelschepen hebben in de achttiende eeuw vier maal zoveel slaven vervoerd tussen Afrika en Amerika als tot nu toe werd aangenomen. Dat heeft maritiem historicus Ruud Paesie berekend. Read More...