" /> Arbeidsmarkt sentiment.... | Home | KaosProjects

Arbeidsmarkt sentiment....

Amsterdam - De werkloosheid onder allochtonen is in het derde kwartaal gestegen naar 11 procent, een toename van 3 procentpunten ten opzichte van vorig jaar. De toename van de werkloosheid onder autochtonen was met 1,2 procentpunt minder sterk, blijkt uit cijfers van het CBS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

DEN HAAG -  De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen was in het derde kwartaal ruim tweeënhalf keer zo hoog als onder autochtonen.

Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De werkloosheid onder deze groep bedroeg 11 procent. Een jaar eerder was dat nog 8 procent. ‘De gevolgen van de economische teruggang zijn vooral groot voor niet-westerse mannen en jongeren’, aldus het CBS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

AMSTERDAM -  Allochtone meisjes zijn vaker werkloos dan allochtone jongens en autochtone meiden. Dat terwijl allochtone meisjes het op school juist relatief goed doen.


Dit meldt Trouw op basis van onderzoek van Kenniscentrum E-Quality. De studie gaat uit van Cito-scores, cijfers van het CBS en interviews. Daaruit blijkt dat de arbeidsmarktpositie van meisjes van niet-westerse afkomst met een lager of middelbaar opleidingsniveau slecht is.
De jongerenwerkloosheid van lager opgeleide niet-westerse allochtone meisjes ligt 5 procentpunt boven die van jongens in dezelfde categorie. Ten opzichte van lager opgeleide autochtone meisjes is het verschil zelfs 9 procentpunt.
Aanpak
Volgens het Kenniscentrum liggen zwangerschappen, de verplichting om thuis in het huishouden te helpen en psychische problemen ten grondslag aan de relatief zwakke positie op de arbeidsmarkt. Een gerichte aanpak is volgens het Kenniscentrum nodig om de werkloosheid en daarmee de afhankelijkheid ten opzichte van hun familie, hun man of uitkeringsinstantie te verminderen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

AMSTERDAM -  Bijna alle bestuursfuncties binnen bedrijven en publieke instellingen in Amsterdam worden bekleed door autochtone Nederlanders. Dat blijkt uit een onderzoek van de Adviesraad Diversiteit en Migratie onder besturen van woningcorporaties, welzijnsinstellingen, culturele instellingen en het hoger onderwijs in de hoofdstad.

Dit meldt het Parool.
Enkele cijfers
Geen één van de 46 topfuncties in het Amsterdamse welzijnswerk wordt bekleed door een allochtoon. Bij de woningcorporaties geldt eenzelfde beeld: een allochtoon op 66 bestuurders en commissarissen. In de culturele sector zijn twee van de 48 topmensen van niet-Nederlandse herkomst, in het hoger onderwijs gaat het om vier allochtonen op zeventig bestuursfuncties.
De onderwijsinstellingen hebben in totaal 71 hoge pieten, maar onder hen zitten maar 5 allochtonen. Bij de lokale omroepen zijn het er iets meer: 4 op de 15.
Cultuur
Volgens de adviesraad is de cultuur maar moeilijk te doorbreken. Functies worden vaak aan kennissen van de bestuurders toebedeeld, en die komen bijna altijd uit dezelfde culturele kring.
De adviesraad is ook niet te spreken over de gemeente, aangezien ook daar weinig allochtonen op hoge functies te vinden zijn. Voorzitter Ankie Verlaan: 'Amsterdam belooft al jaren beterschap, maar in de praktijk komt er bitter weinig van terecht. De wethouders zijn best van goede wil, maar daaronder gaat het mis.'