" /> Burchtcafé voor ondernemers | KaosBijeenkomsten | KaosProjects

Burchtcafé voor ondernemers

Burchtcafé voor ondernemers
Hoe krijgen ‘kleine’ ondernemers meer ruimte?

Kleine ondernemingen vormen een belangrijke bron van werkgelegenheid. Het is dus zaak om een klimaat te creëren dat deze bedrijven kan laten bloeien. Naast een goed ondernemingsklimaat gaat het natuurlijk ook om het stimuleren van de ontwikkeling en de stabiliteit van klei­ne ondernemingen. Wat kunnen ondernemers daar zelf aan doen? En wat moeten overheid en instanties anders organiseren om een ideaal klimaat voor kleine bedrijven mogelijk te maken?
In het Burchtcafé brainstormen ondernemers in verschillende groepen en rondes over deze vragen. Benen op tafel, goede ideeën op bierviltjes en een hapje en drankje om de keel te sme­ren. Hoogleraar economie Mirjam van Praag (Universiteit van Amsterdam) reageert op de uit­komsten. De deelnemers zijn hun eigen gespreksleiders, Marianne Houben begeleidt de avond namens De Burcht. Toegangsprijs: d 7,50 (inclusief koffie/thee en broodjes)
Burchtplaats
Onder de noemer Burchtplaats biedt De Burcht mensen – politici, vakbondsmensen, onderne­mers, werkgevers, bestuurders, kinderen, jongeren en ‘gewoon’ publiek – maandelijks de gelegen­heid om een actueel thema rondom werk en samenleving te bespreken en aan te pakken. Op de achterkant vindt u informatie over de volgende bijeenkomsten.
De bijeenkomst eindigt rond 22.00 uur, waarna u nog kunt napraten in het Burchtcafé.
Graag aanmelden via tel: 020 -624 11 66 of e-mail: info@deburcht.org.
Locatie en informatie
De Burcht, Centrum voor Arbeidsverhoudingen, Henri Polaklaan 9 1018 cp Amsterdam.
Tram 9 en 14. Parkeermogelijkheid bij Artis.
De Burcht is het Centrum voor Arbeidsverhoudingen van de sociale partners in Nederland. De Burchtplaats-bijeenkomsten bieden de ruimte om visies, kennis en vragen uit te wisselen over samen werken en samenleven. Daarnaast organiseert

De Burcht culturele activiteiten en symposia en voert onderzoek uit. Ook ontwikkelt De Burcht educatieve en museale activiteiten voor een breed publiek.
 Volgende bijeenkomsten op de Burchtplaats 2007
woensdag 6 juni 20.00 – 22.00
Wat is ook weer solidariteit? Via een capoeiraschooltje in Brazilië gaan we terug naar de oorsprong van solidariteit. Samen de handen uit de mouwen steken om een betere toekomst mogelijk te maken. Wat kunnen wij van hen leren en wat leren zij van ons? Ondernemers en studenten maken een plan van aanpak voor de projecten van de school.
M.m.v. de capoeiraschool Berimbau de Ouro.
(capoeira is een acrobatische vechtkunst, afkomstig van Braziliaanse slaven).

woensdag 12 september 20.00 – 22.00
Kies bewust! Groepen jongeren staan werkloos aan de kant. Vroege schoolverlaters en jongeren waarbij de opleiding niet aansluit op de arbeidsmarkt. Het vinden van stages is een probleem. Waar ligt het aan dat opleidingen niet aansluiten op de arbeidsmarkt en hoe moet het nu dan eindelijk worden opgelost? Hoe kunnen jongeren zich beter oriënteren op de arbeidsmarkt en beter hun keuzes bepalen? De Burchtplaats biedt ruimte aan een pittig gesprek hierover en laat jongeren kennismaken met manieren om betere keuzes te maken. M.m.v. studenten van Hogeschool InHolland.

woensdagmiddag 10 oktober 14.00 – 17.00 (Kinderboekenweek)
Spannende en geheimzinnige beroepen Het onderwerp van de Kinderboekenweek is ‘Mysteries, geheimen en verborgen zaken. Op de Burchtplaats komen kinderen mensen met spannende en geheimzinnige beroepen tegen en ze gaan zelf aan de slag met hun mysterieuze toekomst en hun verborgen dromen.