" /> Verslag Vrijplaats 'Goede Doelen' | KaosBijeenkomsten | KaosProjects

Verslag Vrijplaats 'Goede Doelen'

Op 9 november 2006 kwamen bijeen ondernemers die aangesloten zijn bij KaosProjects Amsterdam en vertegenwoordigers van 'Goede Doelen' organisaties.
Hierbij tref je een summier verslag aan van deze avond in het Blauwe huis, waarvan Mire bereid is geweest ons te verwelkomen. Dank!


Hoe zijn we ertoe gekomen?
KaosProjects Amsterdam is een groeiend netwerk van ondernemende Amsterdammers dat o.a. eens in de zes weken bijeenkomt rond een thema dat leeft. Met onze ondernemingen zijn we allemaal uit op ons brood verdienen op een maatschappelijk betrokken manier. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is wat ons bindt, omdat we het doen. We maken een koepel voor elkaar (KaosProjects en KaosServices) waarbinnen we door samenwerking al die ondernemingen laten groeien en bloeien. Ook de koepel is maatschappelijk betrokken, op meer dan de aangesloten ondernemende. Dus willen we bijdragen aan een Goed Doel. Maar aan welk goed doel? Hoe kiezen we uit de honderden, duizenden initiatieven en projecten die onze bijdrage goed zouden kunnen gebruiken? En is die bijdrage automatisch een donatie van geld? Of een inspanning als vrijwilliger in een klus binnen het initiatief van het Goede Doel? Kunnen we ook bijdragen door samen te werken?


Ik (Julien) nam het initiatief om de bijeenkomst van 9 november te organiseren, om deze vragen met elkaar te bespreken, en om samen een lijn (beleid?) te ontwikkelen. We schreven een uitnodiging en verstuurden deze aan het KaosNetwerk. We nodigden enkele bekenden uit ons netwerk uit om hun project te presenteren, zodat we concrete voorbeelden zouden hebben om over te praten.De begeleider en de stagiairs van KaosServices kwamen op het idee om de uitnodiging ook aan een grotere groep goede doelen te sturen, en startten een mailactie waarbij vele uitnodigingen verstuurden. Dat bleek een hoop belangstelling teweeg te brengen. Voorafgaand aan de 9e november werd ik door een stuk of tien vertegenwoordigers van grote en kleine, oude en jonge goede doelen gebeld - fondsenwervers, districtshoofden, bestuursleden, initiatiethemers - en legde ik uit wat de bedoeling was. Voor grote fondsen moet je niet bij ons zijn, wel voor een open, inhoudelijk gesprek over samenwerking tussen kleine ondernemers en goede doelen. Nieuwsgierig naar wat dit zou opleveren meldden verschillende goede doelen zich aan. Ook een goede groep KaosOndernemers ging deelnemen aan het gesprek.

Van de goede doelen die niet konden komen, zijn me nog twee interessante gesprekken bijgebleven (het gesprek was natuurlijk allang begonnen!):
Met Margit Veldhoven, fondsenwerver voor Stichting de Regenboog Amsterdam, opvang voor (verslaafde) dak- en thuislozen. De grotere bedrijven vinden haar doel niet zo 'sexy', ze willen graag met wat positievers geassocieerd worden. Kleine ondernemers dragen in natuur bij, bijvoorbeeld marktkooplui die groente en fruit over hebben. Ik suggereerde dat mensen die uit de verslaafde dak- en thuisloze situatie krabbelen, misschien ook ondernemers in de dop zijn, en dat die zich ook als ondernemer bij KaosProjects kunnen aansluiten. Graag zelfs. Margit zou, met dit idee in haar achterhoofd, de vrijwilligerscoördinator op 9 november attenderen. Helaas was deze niet in de gelegenheid om te komen. Opvolgen, dit idee?
Met Kenneth van Tol, van Free Voice, een organisatie die zich inzet voor persvrijheid wereldwijd. De rol van media bij rampen, introduceren van jeugdjournaals in Peru en Suriname.

Ik begon de avond door iedereen te vragen zich te introduceren met het KaosOnderneming en het goede doel waar je voor werkt. Ik vroeg de KaosOndernemers aan welk goed doel zij met hun onderneming bijdragen, en aan de mensen van goede doelen of zij ook geld verdienen door aan hun goede doel te werken. Dat leverde een grappige verwarring op: wie is nou Kaosondernemer en wie is nou van een goed doel?

Verslag bijeenkomst 9 November
Aanwezig: Julien Haffmans, Jan Gieszen, Hans Pollen, Selma Zamouri, Kattya, Onno Vonk, Damaris Matthijsen, Tanne de Goei, Peggy Booij, Henk, Siem Haffmans, Marijke, Saskia, Iwan Lalji, Rob, Ton De Kleijn, Marco Groenenwegen, MiIjam Errahali

Mary Apaima: van 'het blauwe huis'
Ze is gastvrouw van het blauwe huis en doet het op vrijwillige basis.
Het blauwe huis bied onderdak aan experimentele gemeenschappen en aan kunstenaars die er maximaal 6 maanden kunnen wonen en werken. Mary is zelf ook kunstenaar.

Jan Gieszen: Initiatiefnemer binnen KaosProjects Amsterdam en werkt met meerdere hier aan tafel in verschillende verbanden samen.
Julien Haffmans: Organisatie adviseur. Lid van Kaosproject. Organiseert op heel veel plekken dit soort gesprekken binnen organisaties en ook tussen organisaties.

Hans Pollen: Initiatiefnemer binnen KaosProjects Amsterdam en werkt samen met Jan Gieszen in Mental Ftness Company. Hij is actief als adviseur en interim manager in het onderwijs. Zijn reactie op de avond:
'"was erg leuk gisteren: vrijplaats goede doelen. met verwachtingen open en verborgen . een ineens verdwijnende selma en vriendin. admin-stagiaires die afwezig waren. goede doelen die altijd gelden. of die direct / via omweg weer bij je terugkomen. jezelf als oordelend en normatief mens. vooral wanneer je in communicatie treed. het eten was lekker en cultuurrijk. sommigen willen ook nog macro-biologisch. ons bewustzijn groeit. we hebben, dus kunnen geven. veelal in geld gedacht zo niet dan heet je ineens vrijwilliger. ondernemen met goede doelen. blijft moeilijk. sommigen hebben een werkend model. anderen weer andere modellen.
dat moeten we nader uitwerken en verslaan. op de website staat nu alvast een klein verslagje - dankzij selma. goede-doelen-kennis kan zo'n groep als gisteren bieden aan b.v. onderwijs. opgroeiende jeugd. een voorbeeld van een mogelijkheid tot uitwerken."

Damaris Matthijsen: van Greenpeace. Actieve campagnes naar de politiek toe, zitten heel dicht boven op. Verdient heel bewust haar salaris. "Al onze actievoerders staan niet in de loonlijst, we hebben zeker 108 vrijwilligers ".
Greenpeace heeft een juridische oproep voor ondernemers: “ belangrijk om te weten dat als ze geld storten, dat het terug wordt gestuurd”. Greenpeace wil namelijk alleen geld hebben van particulieren.
Haar belangrijkste tip: "wil je eenvoudig en echt iets doen aan een goed doel, eet en kook dan biologisch verantwoord. Je belast het millieu daarmee veel minder en ook nog eens elke dag... Onze (met name) Nederlandse voedingsindustrie is verschrikkelijk milieu belastend!"

Jeroen Overweel: Eerst verdiende hij geen geld aan de goede doelen waar hij aan werkt: stichting Hapin, hulp aan papua's.

Iwan Lalji: hij steunt project van Johan Cruyff. Hij heeft een bedrijf, Altop, dat hoge opgeleide mensen met een dubbele culturele achtergrond bemiddelt naar goeie banen. "dat is gewoon commercieel en geen goed doel".

Kees de Jong vertegenwoordigt de stichting world partners. Ondernemer. Hij zet projecten op en begeleidt ze in ontwikkelingslanden. Een gedeelte van de winst is bestemd voor sociale of diaconale projecten. Geeft advies hoe ze geld kunnen sparen buiten business om. Hij steunt kleinschalig projecten. Het kost hem geld. Hij geeft ook aan dat het anders moet gaan worden op het gebied van geld. Eerlijke ruil.

Macro Groenenwegen: aids-fonds 2 merken stichtingen. Hij werkt er als fondsenwerver en verdient geld. En werkt ook als vrijwilliger bij het aids-fonds.
Tanne de Goei: Hij werkt aan de opvang van illegale mensen in Amsterdam die hiv positief zijn. Hij verdient er geen geld aan. Hij krijgt geld van kerken en van verschillende fondsen. Tanne de Goei vindt dat mensen goeie zorg moeten krijgen, ook al ben je illegaal. Hij vindt het niet kunnen dat mensen op straat moeten bevallen, in Nederland.

Henk Dokter: Hij is ondernemer in een catering. Het is een kleinschalig bedrijfje met 10 mensen.

Siem Haffmans: werkt bij een ontwerp bureau dat ondermeer een spel heeft gemaakt, ‘potje damsko’, voor verschillende culturen om mee te doen. Verder laat hij tassen maken, rag-bags. 46 euro per tas waarvan 20% naar India gaat. Leeft van zijn werk voor het bureau. "Ik vond het ook een spannende avond met een leuke groep mensen. Wat mij is bijgebleven is dat iedereen op zijn eigen manier hard bezig is wat positiefs te doen. Er is ook veel belangstelling om van elkaar te leren. De vraag wat deze mensen dan met elkaar zouden kunnen doen bleef helaas in de lucht hangen.
Na afloop werd er nog wel even flink genetwerkt, maar ik zou het zonde vinden als we met het Kaos netwerk hier niet meer mee kunnen doen ... Bijvoorbeeld:
goede doelen netwerk om van elkaar te leren
goede doelen koppelen aan bedrijven.

Ton de Kleijn: district hoofd Noord-Holland van de stichting de Zonnebloem. Het is een vrijwilligers organisatie die gezelschap verzorgt voor gehandicapten en ouderen. Zondag hadden ze een klassiek concertje. Ton vond het bijzonder om de emoties bij de mensen te merken. Hij werkt er 16 jaar en heeft zeer veel medelijden. Er is verjonging van de vrijwilligers organisatie nodig. Hij zoekt nieuwe vrijwilligers in Amsterdam.

Marije Cornelissen: is coördinator van het anti discriminatie bureau Noord Holland. Mensen die gediscrimineerd worden kunnen bij het bureau terecht. Soms begeleidt ze cliënten naar de rechtbank, b.v. wanneer ze last hebben van bedreiging in hun buurt. Geeft verder voorlichtingen aan scholen i.s.m. de politie. Minister Verdonk heeft interesse getoond voor die aanpak. Kerkgemeenschap geeft hun iedere jaar twee honderd euro. Officieel is het geen goed doel maar, een gesubsidieerd project. Het levert wel nieuwe ideeën op om eens te denken alsof het een goed doel is.


Peggy Booij: is van Stichting Hoop voor straat- en zwerfkinderen. Ze beheren in Colombia verschillende huizen waar kinderen verblijven. Ze helpt de stichting. Ze doet vrijwilligers werk ze hoopt op donateurs. Het is een onafhankelijke stichting en woont zelf in Den Haag. Het is een Haagse stichting genaamd Juconi. Ze hoopt dat het gaat rollen. Goed doel is voor je zelf en een goed doel is politiek.

Saskia van Erven: stage coördinator van ROC Asa te Amsterdam en ze is lid van het team van stichting Cada Vida Cuenta, een project dat werkt voor kinderen in Colombia en het bewust maken in Nederland van de mensenrechten situatie aldaar.

Kattya Marino Medrano: Verkoopt Peruaanse sieraden in Nederland en is lid van Kaosprojects. En ze werkt als vrijwilliger voor Cada Vida Cuenta.

Miryam Errahali: Student van ROC Asa Toerisme is als beste vriendin van Selma (stagiaire) meegekomen Ze vond het een interessante avond.

Selma Zamouri
: stagiaire bij Julien Haffmans Samenwerkingsvraagstukken. "Goede doelen zijn belangrijk. Ik vond het een interessante en spannende avond, mede doordat er zoveel verschillende mensen aan tafel zaten. En dat er zoveel goede doelen zijn, waar mensen zo betrokken bij zijn. Dat ze er tijd in steken, en moeite voor doen. Ze krijgen er veel voor terug, maar lang niet altijd geld. Ik heb er veel respect voor. Het is voor mij belangrijk om dit mee te maken. Voor mijn studie en als levenservaring."


Gedachten na afloop
Julien Haffmans

Ja, we maakten wel bevlogenheid zichtbaar de 9de november (06). Wat zijn er veel goede doelen om aan te geven. Is geven ook: je ermee verbinden? De mensen die zich aan een goed doel verbonden hebben gaan ervoor, werken er hard aan, en zien de wereld vanuit het kader dat het goede doel hen biedt. “Ik ben van…” - het geeft identiteit. “En dat is goed omdat …” – de moraliteit is geen vraag meer.
Gisteren ontmoette ik weer zo’n bevlogen jongeling, op straat wilde hij me vertellen over CARE, dat het helpen van vluchtelingen nóg beter, grondiger, duurzamer aanpakt dan andere hulporganisaties. Dat verhaal duurde lang. Ik wachtte tot de pointe kwam, maar die kwam niet. Ik kreeg alleen maar meer te horen – een bevlogen, maar ook wat opgedreund verhaal – over hoe goed CARE het deed. De pointe: Waarom stond hij daar? Wat wilde hij daar met mij?
Hij wilde iets van mij: dat ik donateur zou worden. Dat kon met maandelijkse vaste bedragen, per kwartaal of jaarlijks. Mijn rol beperkte hij tot publiek (luisteren en applaudisseren) en inkomstenbron.

En wat kwamen de Goede Doelen organisaties op 9 november doen?
Er waren financiën-zoekers: Greenpeace wil donateurs, maar alleen privé-personen, geen bedrijven – om schone handen vrij te houden voor goede acties. Jum… die straatkinderen in Colombia onderdak bieden. Jeroen Overweel met stichting Hapin. Marco Groenenwegen van Aidsfonds … De vraag hoe je kleine ondernemers kunt bereiken was ook een aanleiding om te komen.

Er waren goede doelen die economische relaties leggen: Rag-Bag wil tassen verkopen en zo wederzijds economisch rendabele relaties leggen; op 9 november wilde hij gewoon daarin voorbeeld zijn voor andere ondernemende mensen. World Partners wil ondernemingen in derde en tweede wereld landen financieren, mensen werkgelegenheid bieden en de investeringen terug verdienen en zoekt mede-investereerders.

Er waren goede doelen waar vrijwilligers gewoon aan de slag gaan: De Zonnebloem zoekt Amsterdamse mensen die oude en invalide buren gezelschap willen bieden. De Amsterdammers onder ons kunnen zich zó opgeven als vrijwilliger. Tanne de Goei wil zichtbaar hebben dat er ook in Nederland/Amsterdam misstanden bestaan, die een derde wereldland niet misstaan, en brengt een netwerk rond deze mensen in actie om de misstanden te voorkomen. Hij heeft geen fondsen nodig, zijn goede doel wordt geen organisatie, en als de instanties die er voor zijn het hebben opgepakt is hij klaar. Hij kwam daarover vertellen om voorbeeld te zijn voor KaosProjects.

Er waren goede doelen die zichzelf als (gesubsidieerd) project zien: het antidiscriminatie bureau uit Alkmaar.

En er waren goede doelen die zichzelf eigenlijk als gewoon een business zien: Alltop bemiddelt hoog opgeleide allochtone professionals; Mental Fitness verkoopt en least bio-feedback apparatuur - waarmee mensen zichzelf kunnen leren ontspannen of juist alert maken. Julien Haffmans organiseert vrijplaatsen, en wil daar best aan verdienen.

Tussen bevlogenheid (voor je eigen doel) en betrokkenheid (op elkaars doelen) zit nog wel een gat. We zullen meer moeten doen dan alleen ‘zenden’ (vertellen hoe goed ons eigen goede doel is), om betrokkenheid bij elkaar te creëren. In een vergaderstructuur waarin iedereen vijf minuten krijgt om over zijn eigen doel te vertellen – daar ontstaat die betrokkenheid niet. Dan wordt concurrentie zichtbaar: een overvloed aan goede doelen, en een schaarse markt van donateurs. We raken vast in stereotype rollen: wereldredder en donateur. Er ontstaat geen ruimte voor diversiteit, en die is nodig voor relatie, verbinding. Jan zei het mooi: ik heb niks met goede doelen. Ik zelf (Julien) vertelde dat ik sinds twee jaar helemaal gestopt ben met doneren. Ik heb geen geld meer ‘over’, wel tijd en aandacht. Het is pijnlijk als we ons realiseren dat ‘helpen’ en hulporganisaties bouwen een witte, hoog-opgeleide aangelegenheid is van mensen die samen een Westerse incrowd vormen die weten wat goed is voor de wereld. Dat kunnen we ook anders zien: als we onze hulpeloosheid, onze machteloosheid of ons niet-weten beleven worden opeens heel andere verbindingen mogelijk. Zouden de mensen, gemeenschappen, de dieren en ecosystemen waar wij ons voor inzetten ons ook helpen? Waarbij? Duurzaamheid = wederkerigheid?
Het wordt interessant en spannend als mensen buiten de kaders van de goede doelen stappen: Damaris van Greenpeace interesseert zich voor banken, … , stagiairs bestellen tonijnsalade, Marije Cornelissen ziet nieuwe mogelijkheden als ze haar project vergelijkt met andere goede doelen.

En dan was er KaosProjects Amsterdam, het netwerk dat al deze mensen bijeen bracht. Waarom? Om te leren welke verbindingen er allemaal mogelijk zijn binnen een netwerk van ondernemende mensen die zich inzetten voor zichzelf én voor goede doelen. Waarom? Om zo’n netwerk te hebben, te zijn en te laten groeien. Waarom? Zodat er gelegenheden zijn waar deze diversiteit aan ondernemende mensen elkaar ontmoeten, zich onderling verbinden en daardoor meer voor elkaar krijgen. Om samen te leven.

Welke verbindingen werden mogelijk door deze avond?
• Tanne zou zich bij KaosProjects kunnen aansluiten - om de wederzijdse voorbeeldwerking om te zetten in samenwerking
• Julien zou met Damaris (ex-ABN-Amro) het initiatief om mensen van banken bijeen te brengen in een vrijplaats duurzaam bankieren op kunnen pakken (ze deed al eerder een poging)
• Guno en Erik zouden ervaringen kunnen uitwisselen met Kees de Jong over handelstromen organiseren tussen 1e, 2e en 3e wereld landen (wat een verouderde indeling eigenlijk)
• En de rest weet ik niet… welke relaties zijn er nog meer gelegd?

Amsterdam, 18-01-07
Selma Zamouri