" /> RID | Home | KaosProjects

RID

KaosProjects begeleidt een project dat leidt tot het Regionaal Informatiecentrum Duurzaamheid in de regio 'De kempen' nabij Eindhoven.


Het Regionaal Informatiecentrum Duurzaamheid (RID) is het informatie- en activiteiten centrum in de regio op het gebied van duurzaam bouwen en inrichten t.b.v. duurzaam leven en zorgen, werken en produceren, leren en recreëren. RID is een netwerkorganisatie dat gebruik maakt van regionaal en landelijk aanwezige knowhow en partijen. Het brengt actief wensen van partijen en mogelijkheden van technologie bedrijven bijeen. RID maakt aanvankelijk vooral gebruik van digitale communicatietechnieken (e-mail, website met virtueel dorp en sociale media). Het groeit naar een bezoekcentrum/winkel met en frontoffice functie. De backoffice functie wordt via betrokkenen in diverse organisaties als in een netwerk uitgevoerd. De rechtspersoon is een vereniging (als initiatief organisatie) en groeit door naar een coöperatieve vereniging (structuur). RID vestigt zich in natuurlijke regio’s en sluit aan bij bestaande samenwerkingsverbanden. Grootte: 5 tot 10 gemeenten, te starten in de regio de Kempen.

Activiteiten als diensten
RID bouwt in de loop van de tijd 7 activiteiten lijnen op:
1. Vergroten van bewustzijn en urgentiegevoel
2. Informatiebegeleiding t.b.v consumenten en projectcorporaties;
3. Uitvoeren van concrete projecten;
4. Het realiseren van een ecologisch dorp/wijk;
5. Energie neutraal (her)inrichten van bedrijfspanden t.b.v optimale bedrijfsvoering en winst;
6. Nieuwe duurzame technologie uitvoeringslocaties bieden;
7. Kempische duurzame energievereniging.

Met voorkeur voor het initiëren, begeleiden en realiseren van concrete projecten waardoor ‘evidence’ wordt opgebouwd, zullen daarnaast de actielijnen 1 en 2 worden opgebouwd in het eerste jaar.