" /> Mijn nieuwe vaderland | Home | KaosProjects

Mijn nieuwe vaderland

Mijn nieuwe vaderland

Wie neerlands bloed in d’aders vloeit
    van vreemde smetten vrij
wiens hart voor volk en orde gloeit
    verhef uw zang als wij.
Vandaag zien wij weer één van zin
    de vlaggen afgestoft.
Vandaag zet ik mijn feestlied in
    voor vaderland en schoft.

Ik eer de leiders van mijn land.
    Hun vlekkeloos parcours
leert mij wat macht vóór al verlangt:
    ’t geweten van een hoer.
Ik eer mijn leiders hemelhoog
    en ’t hoogst zit een fascist
die u en mij zolang gedoogt –
    zolang als hij beslist.

 
Beschermt gij, leiders, onze grond
    waar vreemde adem gaat
gij die zo rein zijt, kerngezond
    en zuiver op de graat.
Wij smeken om een harde hand
    in aangewreven haat.
Behoud voor 't lieve vaderland
    de blanke natiestaat.
 

Braakt uit, gij vrienden, vrij van zin
    uw krop, uw kreet, uw gal.
Niets is taboe en niets te min
    uw bagger minst van al.
Verneder dus wat u niet zint
   sla stuk wat niet bevalt
laat zien hoe u dit land bemint
    omhels het op zijn smalst.

Hoe klopt ons hart, hoe zwelt ons bloed
    bij 't rijzen van dees’ toon.
Klonk ooit een zuiverder gemoed
    een leger hart zo schoon?
Waar hoorde men die koekoekszang
    voor volk en vaderland?
Dat was toen in het landsbelang
    een heel volk werd verbrand.

 
Dood nu wat afwijkt van uw bloed
    en van uw onderbuik.
Bewaar het niet, verdelg het goed
    zodat dit land ontluikt.
Wie hier nog onze mildheid zoekt:
    los op in brandend veen.
Waar elk verschil werd opgedoekt
    zijn staat en burger één.

 
Wie neerlands bloed in d’aders vloeit
    van vreemde smetten vrij
die fabel staat weer eens in bloei
    in dwazen zoals wij.
Veel liever word ik door een volk
    van hunnen aangerand
dan mee te gaan in deze kolk
    van schoft en vaderland.


Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr